Život naší farnosti v jubileu sv.Ludmily od 24.neděle ke dvacáté páté…

Zveme Vás na národní pouť na Tetín u Berouna v sobotu 18.9.Plánujeme zajistit autobus. Odjezd by byl v 8 hodin od našeho kostela. Prosíme Vás, přihlaste se v sakristii či na faře.

V pondělí je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, v úterý je svátek Povýšení svatého kříže, ve středu památka Panny Marie Bolestné. Ve čtvrtek je slavnost sv.Ludmily, mučednice, první české křesťanky. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Ve čtvrtek 16.září oslavíme sv.Ludmilu. Je tomu 1100 let co byla umučena. V podvečer v 16.30 hodin budeme sloužit k její cti mši sv. ,která bude přenášena radiem Proglas.

Následující neděli 19.září v 11 hodin oslavíme poutní mši sv. V závěru představíme pamětní jubilejní minci.

Buďte našimi hosty.