Životní jubileum jáhna Pavla Křížka

Ve středu 31. srpna 2016 oslaví náš trvalý jáhen RNDr. Bc. Pavel Křížek sedmdesáté narozeniny. Důstojnému jubilantovi přejeme zdraví a Boží požehnání do dalších let života.