Změny v pořadu bohoslužeb a přístupu do kostela od pátku 13. 3. 2020

Vážení farníci a návštěvníci kostela sv. Ludmily,

zhoršená situace v postupu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na kterou reagovala vláda ČR svým vyhlášením nouzového stavu s účinností od 12. 3. 2020 ve 14 hod., vyžaduje zásadní omezení v provozu našeho kostela a většiny pastoračních činností.

Kvůli snížení dosud platného omezení počtu účastníků ze 100 osob na pouhých 30 není nadále možné slavit bohoslužby dosavadním standardním způsobem. Každodenní mše svaté v obvyklém pořádku a provedení proto počínaje pátkem 13. 3. t.r. nebudou slouženy. Místo toho bude kostel otevřen jen k hodinové soukromé adoraci, během níž bude odsloužena privátní mše svatá, nikoli však každodenně. V době adorace bude k dispozici duchovní, aby byla zachována možnost s ním domluvit a řešit naléhavé pastorační případy. Předpokládáme, že další vývoj virové pandémie dovolí, aby vždy před uzavřením kostela bylo možné ve zkrácené podobě, tj. bez úplné bohoslužby slova, podat přítomným svaté přijímání.

V pátek 13. 3. bude od 16:30 sloužena privátní mše sv. u hlavního oltáře. Na závěr vykonáme kající pobožnost s prosbou o odvrácení nemoci, tak jako to Církev konala v mnoha minulých dobách. Prosíme případné účastníky o rozsazení v lavicích takovým způsobem, aby mezi jednotlivými osobami byla dodržena hygieniky doporučená vzdálenost dva metry.

V sobotu a v neděli 14. a 15. 3, kdy by nemuselo být technicky možné tuto kvótu účastníků bohoslužeb dodržet, bude kostel po celý den uzavřen. Prohlášením České biskupské konference z dnešního dne jsou „všichni věřící do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelech, které zůstanou v rámci možností otevřeny“.
V pondělí 16. 3., kdy lze podobně jako v pátek očekávat podstatně menší účast věřících, se bude konat privátní bohoslužba za stejných, výše zmíněných podmínek, v 16:00.

Věříme, že vzhledem k naléhavosti vzniklé situace projevíte pro provedené změny pochopení.

O termínech dalších bohoslužeb a o průběhu další pastorace Vás budeme informovat aktualizovanými vývěskami na dveřích kostela a na webových stránkách farnosti.

V Praze na Vinohradech 12. 3. 2020

P. Zachariáš Kristek,
farní vikář Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Ludmily, Jugoslávská 662/27,
120 00 Praha 2 – Vinohrady

P. Pavel Křížek, výpomocný duchovní tamtéž