Naše obnovené varhany na CD

Spolek přátel přátel kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech vydal nové CD, na kterém jsou skladby G. F. Händela, J. S. Bacha, S. Karg-Eberta, F. Mendelsohna-Bartholdyho a O. Ravanella hrané na našich obnovených varhanách v interpretaci Jakuba JANŠTY. CD v ceně 250 Kč jsou v prodeji v sakristii a ve všedních dnech u vchodu našeho kostela. Koupí tohoto CD podpoříte unikátní svatoludmilské varhany.

Prospekt hlavních varhan

125. výročí posvěcení kostela a žehnání restaurovaných varhan

V pondělí 8. října 2018 oslavila naše farnost výročí jednoho a čtvrt století od posvěcení kostela sv. Ludmily, které se uskutečnilo téhož dne roku 1893. Při té příležitosti byly požehnány čerstvě restaurované hlavní varhany, které zároveň slavily 120 let od svého uvedení do provozu v roce 1898. Záštitu nad celou akcí převzal ministr kultury ČR a Městská Číst více…