Život naší farnosti od 2.neděle v mezidobí ke třetí…

V pondělí ke památka sv.Antonína, opata, v úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Po celý týden se modlíme za sjednocení všech křesťanů. Ve čtvrtek je památka sv.Fabiána, papeže, a sv.Šebestiána, mučedníků. V pátek je památka sv.Anežky, panny a mučednice. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příští neděle je 3. v mezidobí a je to neděle Božího Číst více…

Život naší farnosti od Křtu Páně ke 2.neděli v mezidobí…

Dnes při každé mši sv. obnovíme svůj křestní slib. Koncert na závěr Vánoc Spolek přátel kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech vás zve na třetí Koncert na závěr Vánoc. Již tradičně účinkuje vokálně-instrumentální soubor Linha Singers. Koncert se koná v kostele sv. Ludmily dnes, v neděli 9. ledna 2022 od 19 hodin. Vstupné dobrovolné. Od pondělí Číst více…

Linha Singers

Koncert na závěr Vánoc

Spolek přátel kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech vás zve na třetí Koncert na závěr Vánoc. Již tradičně účinkuje vokálně-instrumentální soubor Linha Singers. Koncert se koná v kostele sv. Ludmily v neděli 9. ledna 2022 od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

Program prvních pátků v 1. pololetí 2022

Také v roce 2022 pokračuje tradiční program prvních pátků u sv. Ludmily, spojený s modlitbami za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu. Adorace si mezi sebou rozdělí řeholní společenství spolu s bohosloveckým seminářem a rodinami, mše sv. budou sloužit biskupové, případně rektor semináře. Datum Adoraci vede Mši sv. slouží 7. ledna Školské sestry sv. Františka Biskup Karel Herbst 4. února Číst více…

Život naší farnosti od slavnosti Zjevení Páně ke svátku Křtu Páně

Dnes při všech bohoslužbách slavíme svaté Tři krále. Žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. Po mši sv. v 11 hodin je další Nedělní škola – náboženství pro malé a velké. V pondělí si připomínáme památku Nejsvětějšího Jména Ježíš. V pátek je první pátek v měsíci. V tento den je v naší farnosti věnován modlitbám za duchovní povolání. Číst více…