Život naší farnosti od Křtu Páně ke 2.neděli v mezidobí…

Dnes při každé mši sv. obnovíme svůj křestní slib. Koncert na závěr Vánoc Spolek přátel kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech vás zve na třetí Koncert na závěr Vánoc. Již tradičně účinkuje vokálně-instrumentální soubor Linha Singers. Koncert se koná v kostele sv. Ludmily dnes, v neděli 9. ledna 2022 od 19 hodin. Vstupné dobrovolné. Od pondělí Číst více…

Život naší farnosti od slavnosti Zjevení Páně ke svátku Křtu Páně

Dnes při všech bohoslužbách slavíme svaté Tři krále. Žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. Po mši sv. v 11 hodin je další Nedělní škola – náboženství pro malé a velké. V pondělí si připomínáme památku Nejsvětějšího Jména Ježíš. V pátek je první pátek v měsíci. V tento den je v naší farnosti věnován modlitbám za duchovní povolání. Číst více…