Život naší farnosti od 6.neděle v mezidobí k sedmé…

Dnes po mši sv. v 11 hodin je další pokračování Nedělní školy – náboženství pro malé i velké. Zítra v pondělí v 16.30 hodin Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy o sv. Ludmile v Pálffyho paláci na pražské Malé Straně. Výstavou Vás provede P. Vladimír Kelnar, který je autorem celého projektu. V úterý si připomeneme památku Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, Číst více…

Život naší farnosti od 5.neděle v mezidobí k šesté…

V úterý je památka sv. Josefiny Bakhity, panny, ve čtvrtek sv.Scholastiky. V pátek je památka Panny Marie Lurdské. Je to Světový den nemocných.V sobotu je sobotní památka Panny Marie. V sobotu 12.2. oslavíme v naší farnosti DEN NEMOCNÝCH. Při podvečerní mši sv. budeme udělovat svátost Pomazání nemocných. Prosíme zájemce o tuto svátost, aby se přihlásili v sakristii. Je Číst více…

Život naší farností od 4.neděle v mezidobí k páté…

V pondělí je památka sv. Jana Boska, kněze, zakladatele Salesiánů. Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu – HROMNICE. Při mši sv. v 16.30 hodin budeme žehnat svíce. Ve čtvrtek je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Při podvečerní mši sv. udělíme individuálně svatoblažajské požehnání. V pátek je první pátek v měsíci, který je u nás věnován modlitbám Číst více…

Život naší farnosti od 3.neděle v mezidobí ke čtvrté…

Dnes je Neděle Božího slova. Věnujme větší pozornost Písmu svatému… V pondělí je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve, patrona novinářů. V úterý je svátek Obrácení sv.Pavla, apoštola. Je to závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu je památka sv.Timoteje a Tita, biskupů, ve čtvrtek památka zakladatelky řádu sv.Voršily sv. Anděly Merici. V pátek Číst více…

Život naší farnosti od 2.neděle v mezidobí ke třetí…

V pondělí ke památka sv.Antonína, opata, v úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Po celý týden se modlíme za sjednocení všech křesťanů. Ve čtvrtek je památka sv.Fabiána, papeže, a sv.Šebestiána, mučedníků. V pátek je památka sv.Anežky, panny a mučednice. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příští neděle je 3. v mezidobí a je to neděle Božího Číst více…

Život naší farnosti od Křtu Páně ke 2.neděli v mezidobí…

Dnes při každé mši sv. obnovíme svůj křestní slib. Koncert na závěr Vánoc Spolek přátel kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech vás zve na třetí Koncert na závěr Vánoc. Již tradičně účinkuje vokálně-instrumentální soubor Linha Singers. Koncert se koná v kostele sv. Ludmily dnes, v neděli 9. ledna 2022 od 19 hodin. Vstupné dobrovolné. Od pondělí Číst více…

Život naší farnosti od slavnosti Zjevení Páně ke svátku Křtu Páně

Dnes při všech bohoslužbách slavíme svaté Tři krále. Žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. Po mši sv. v 11 hodin je další Nedělní škola – náboženství pro malé a velké. V pondělí si připomínáme památku Nejsvětějšího Jména Ježíš. V pátek je první pátek v měsíci. V tento den je v naší farnosti věnován modlitbám za duchovní povolání. Číst více…