Spolek byl založen 31. srpna 2017 za účelem realizace projektů směřujících k ochraně, údržbě, zvelebování a propagaci kostela sv. Ludmily, zejména organizací koncertů, výstav, vydáváním publikací a pamětních předmětů, organizací komentovaných návštěv kostela.

Předmět činnosti spolku je podrobně definován ve stanovách.

Sídlo: Jugoslávská 662/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČ: 063 48 963

Číslo účtu: 115-5429390227/0100
Nejsme plátci DPH.

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka L 68819.

Stránka spolku na Facebooku

Pravidelné akce

Nedělní varhanní hudba

Festival Nedělní varhanní hudba se koná každoročně od roku 2019 v návaznosti na opravu velkých varhan, dokončenou roku 2018.

V roce 2020 zveřejnil portál Opera PLUS rozhovor s dramaturgyní festivalu Ivou Rosario.

Podpořte nás

Uvítáme zapojení se dobrovolníků na konkrétních akcích spolku, finanční příspěvky na konkrétní akce, sponzorské dary, zapojení firem při výrobě předmětů pro konkrétní akce (= sleva, sponzorský tisk atd.). Budeme rádi i za zapojení kreativních lidí, kteří pro konkrétní akci přispějí k občerstvení účastníků či výzdobě kostela.

V kostele můžete získat pamětní minci, podpořit nás rozsvícením elektronické svíčky, zakoupením průvodce kostelem nebo CD, které prezentuje varhany u sv. Ludmily.

Inspirujte nás

Máte nápad, jak…

  • zvýšit atraktivitu kostela nebo oslav církevních svátků?
  • získat na opravy kostela a jeho zařízení finanční prostředky nebo práce?
  • konkrétně pomoci našim farníkům a obyvatelům Prahy 2 udržovat katolické tradice?

Ozvěte se nám prosím prostřednictvím farnosti.

Podporují nás

2020, 2021

Festival Nedělní varhanní hudba získal záštitu Ministerstva kultury ČR, starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové a místostarosty Prahy 2 Ing. Jaroslava Šolce.

2019

Získali jsme záštitu Ministerstva kultury ČR a starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové nad festivalem Nedělní varhanní hudba.

2018

Získali jsme záštitu ministra kultury nad slavnostním koncertem varhanního mistra Jakuba Janšty.
Získali jsme spolupořadatelství akce „Oslavy 125. výročí vysvěcení kostela sv. Ludmily“ od Městské části Praha 2.