V bazilice sv. Ludmily se nacházejí dvoje varhany. Velké varhany na kůru byly postaveny přímo pro tento chrám, malé varhany v transeptu sloužily původně v kostele Zvěstování Panny Marie Na Trávníčku.

Hlavní varhany

Hlavní varhany na kůru baziliky jsou velmi cenným historickým nástrojem, podle soudu domácích i zahraničních odborníků jeden z umělecky a historicky nejcennějších nástrojů v Česku. Postavil je v roce 1898 pražský varhanář Emanuel Štěpán Petr (1853–1930) jako svůj 117. nástroj. Tento varhanář je mj. autorem varhan u sv. Ignáce na Karlově náměstí.

Svou velikostí a dispozicí jsou řazeny k velkým nástrojům (tři manuály, 46 rejstříků včetně čtyř jazykových, množství pomocných zařízení). Vynikají krásnými barevnými zvukovými možnostmi a znamenitě reprezentují hudební období romantismu.

Celkový pohled na prospekt varhan

Jejich slavnostní kolaudace se konala 3. října 1898, tedy 5 let po vysvěcení chrámu. Zdejší cínové píšťaly nepostihla válečná rekvizice drahých kovů (1917), která zasáhla většinu českých varhan.

V průběhu 20. století byly varhany několikrát upravovány (Mölzer, Igra), nikdy však nedošlo k zásadním zásahům do dispozice a do píšťal, a proto byl nástroj na konci 80. let 20. století prohlášen za kulturní památku. V závěru celkových oprav kostela sv. Ludmily byly varhany restaurovány podnikem Varhany – Krnov (1990–1994), i poté však vyžadovaly častou údržbu.

První pokus o generální opravu, financovaný z veřejné sbírky, provedla v letech 2013–2014 varhanářská firma Organa. Restaurování do původní podoby, financované ministerstvem kultury a soukromými mecenáši, zajistila Varhanářská dílna Kánský–Brachtl mezi lety 2016–2018. Opravené varhany slavnostně požehnal kardinál Dominik Duka 8. října 2018.

Varhany můžete slyšet při většině bohoslužeb, které se v tomto chrámu konají.
Spolek přátel kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech od roku 2019 každoročně pořádá festival Nedělní varhanní hudba, na němž účinkují přední varhaníci z Česka i zahraničí. Kromě festivalu zde probíhají další koncerty, nástroj se využívá při doprovodu pěveckých sborů a hudebních těles. Tyto unikátní romantické varhany jsou rovněž žádaným nástrojem k nahrávání varhanní hudby.

Základní údaje

 • mechanická traktura s Barkerovou pákou
 • kuželková vzdušnice
 • 3 manuály (C–f3) a pedál (C–d1)
 • 46 rejstříků
 • cca 3000 píšťal
 • 6 pevných kombinací
 • 1 volná kombinace
 • crescendový válec
 • žaluzie III. manuálu

Restaurování varhan

První fáze (2013–2014)

 • pietní restaurování varhan prosazovalo Občanské sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2, založené v roce 2000
 • veřejná finanční sbírka v letech 2009–2013
 • ve 2 sbírkách vybráno celkem 917.290,– Kč
 • ve výběrovém řízení na restaurování varhan zvítězila Organa s.r.o. (Kutná Hora)
 • v letech 2013–2014 proběhlo restaurování měchů a části píšťal
 • zahájeno, ale z finančních důvodů nedokončeno restaurování traktury

Druhá fáze (2016–2018)

 • od Velikonoc 2016 v restaurování pokračovala Varhanářská dílna Kánský-Brachtl
 • financování zajištěno převážněz velkorysého daru mecenáše, částečně z fondu restaurování movitých kulturních památek Ministersva kultury
 • zachování původní podoby varhan i zvukového rázu
 • restaurování dokončeno na podzim roku 2018

Malé varhany

V kostele sv. Ludmily se dále nacházejí malé chórové varhany, a to v severní části transeptu.

Původně byly postaveny pro kostel Zvěstování Panny Marie Na Trávníčku, který od roku 1995 využívá pravoslavná církev. Katolický mobiliář byl převeden do majetku okolních farností, přičemž varhany připadly farnosti sv. Ludmily. Ta je nejprve zapůjčila Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy, odkud se přesunuly do chrámu sv. Ludmily před generální opravou hlavních varhan.

Malé varhany postavil Josef Prediger v roce 1861. Mají jeden manuál o rozsahu C–c3 a pedál o rozsahu C–c1.

Rejstříky manuálu:

 • Gedackt 8′
 • Quintatön 8′
 • Salicional 8′ (místo původní Mixtury 3× 1½’)
 • Principal 4′
 • Flauto dolce 4′
 • Octave 2′

Rejstříky pedálu:

 • Subbass 16′
 • Octavbass 8′

Další informace

 • internetový rejstřík Varhany.net
 • kniha Jan Tomíček: Varhanáři Predigerové