Linha Singers

Koncert na závěr Vánoc

Spolek přátel kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech vás zve na třetí Koncert na závěr Vánoc. Již tradičně účinkuje vokálně-instrumentální soubor Linha Singers. Koncert se koná v kostele sv. Ludmily v neděli 9. ledna 2022 od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

Program prvních pátků v 1. pololetí 2022

Také v roce 2022 pokračuje tradiční program prvních pátků u sv. Ludmily, spojený s modlitbami za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu. Adorace si mezi sebou rozdělí řeholní společenství spolu s bohosloveckým seminářem a rodinami, mše sv. budou sloužit biskupové, případně rektor semináře. Datum Adoraci vede Mši sv. slouží Číst více…

Za Miroslavem Gabrielem Částkem

K ránu 22. prosince přešel na věčnost přítel naší farnosti, akolyta a lektor, herec Miroslav Gabriel Částek. Do poslední chvíle sloužil Božímu slovu a interpretaci krásných duchovních textů. Byl nestorem divadla jednoho herce. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí! Číst více…