Život v naší bazilice sv.Ludmily v jejím jubilejním roce od 33. neděle v mezidobí ke slavnosti Pána Ježíše Krista Krále…

V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve středu památka patronky všech hudebníků sv.Cecílie, panny a mučednice, v pátek památka sv.Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, vietnamských mučedníků. V sobotu 25.listopadu uplyne 135 let od položení základního kamene  naší baziliky sv.Ludmily v roce 1888. V tento Číst více…

Literárně-hudební pořad Ludmilino memento

Zveme vás na umělecké vystoupení s názvem Ludmilino memento, které se uskuteční v bazilice sv. Ludmily v neděli 12. listopadu od 18:30.

Na programu budou skladby J. S. Bacha, Franze Schuberta, Pietra Mascagniho, Charlese Gounoda či Césara Franca. Zazní také úryvek z Kristiánovy legendy, liturgické texty a verše Paula Cloudela, Ivana Slavíka, Jana Nerudy, E. M. Rilke a Fráni Šrámka.

Účinkují:
Marina Vyskvorkina – zpěv
Robert Fuchs – varhany
Vlasta Korbová a Arnošt Proschek – přednes

Připravilo sdružení výkonných umělců Svět hudby a krásného slova z.s.

(Pokračování textu…)

Život v naší bazilice sv.Ludmily v jejím jubilejním roce od 31. neděle v mezidobí ke třicáté druhé…

Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v pátek je památka sv.Lva Velikého, papeže a učitele Církve, v sobotu je památka sv.Martina, biskupa. Příští neděle je 32. v mezidobí. Dnes vzadu na stolečku jsou složenky k podpoře křesťanských sdělovacích prostředků. Chcete- li podpořit toto dílo, Číst více…