Čím žijeme…

Duchovní služba

Na naše kněze se můžete obrátit v obtížných životních situacích, stejně jako v případě zájmu o křest, svatbu nebo jinou duchovní službu.

Společenství

V kostele sv. Ludmily probíhají každý den bohoslužby. Na faře i v kostele se dále můžete zapojit do tematických společenství.

Kultura

Kostel sv. Ludmily je překrásné architektonické dílo, které pravidelně dotvářejí výstavy obrazů nebo koncerty, včetně festivalu Nedělní varhanní hudba.

Existují místa, která působí mimořádnou silou. Od nepaměti je člověk vyhledává a vnímá u nich, že jej v prostoru i v čase přesahují. Tím místem je kostel. Pro milovníky architektury je úžasnou stavbou, pro historiky svědectvím minulosti. Pro věřícího člověka je domovem i hradem. Je-li člověk poutníkem v čase, vidí vše, co je k vidění, vnímá genia loci, ducha, sílu i směr, poselství Boží i lidské. Na tomto místě to dokáže silněji prožít. Možná se mu nedostává slov, aby svůj prožitek pojmenoval, ale ví, opravdu ví, o čem je řeč.

Kéž Vás naše webové stránky více přiblíží k našemu kostelu sv. Ludmily na Královských Vinohradech. Je to místo duchovní, krásné a plné lásky. Je tu síla domova.

Vítejte u nás!

R.D. Mgr. Jakub Karel Berka OPraem., farář

Novinky

Kostel sv. Ludmily povýšen na basiliku minor

Dnes v 8:57 hodin přišla z arcibiskupství zpráva, že Apoštolský stolec v Římě povýšil náš kostel sv. Ludmily na Královských Vinohradech na basiliku minor. Termín slavnostní promulgace bude včas oznámen.

Život naší farnosti během srpna…

Po celý srpen je prázdninový pořad bohoslužeb. To znamená, že nedělní mše sv. v 9 hodin nebude. Budou pouze v 11 a v 16.30 hodin. Ostatní program během prázdnin se nemění. V pondělí je památka sv. Alfonse Marie z Liguori, v úterý sv. Juliana Číst více…

Kontakt

Zavolejte nám

(+420) 222 521 558 v út, čt 9–12 hodin

Navštivte nás (po domluvě)

kancelář:

Jugoslávská 662/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady