Čím žijeme…

Duchovní služba

Na naše kněze se můžete obrátit v obtížných životních situacích, stejně jako v případě zájmu o křest, svatbu nebo jinou duchovní službu.

Společenství

V bazilice sv. Ludmily probíhají každý den bohoslužby. Na faře i v bazilice se dále můžete zapojit do tematických společenství.

Kultura

Bazilika sv. Ludmily je překrásné architektonické dílo, které pravidelně dotvářejí výstavy obrazů nebo koncerty, včetně festivalu Nedělní varhanní hudba.

Existují místa, která působí mimořádnou silou. Od nepaměti je člověk vyhledává a vnímá u nich, že jej v prostoru i v čase přesahují. Tím místem je kostel. Pro milovníky architektury je úžasnou stavbou, pro historiky svědectvím minulosti. Pro věřícího člověka je domovem i hradem. Je-li člověk poutníkem v čase, vidí vše, co je k vidění, vnímá genia loci, ducha, sílu i směr, poselství Boží i lidské. Na tomto místě to dokáže silněji prožít. Možná se mu nedostává slov, aby svůj prožitek pojmenoval, ale ví, opravdu ví, o čem je řeč.

Kéž Vás naše webové stránky více přiblíží k naší bazilice sv. Ludmily na Královských Vinohradech. Je to místo duchovní, krásné a plné lásky. Je tu síla domova.

Vítejte u nás!

R.D. Mgr. Jakub Karel Berka OPraem., farář

Novinky

Kontakt

Zavolejte nám

(+420) 222 521 558 v út, čt 9–12 hodin

Navštivte nás

Kostel sv. Ludmily je otevřen:
po–so v 11–16 hodin,
v nedělí 8:30–12:00 a 15:30–17:30.
Prohlídka je možná mimo časy bohoslužeb.

Kancelář (po domluvě):
Jugoslávská 662/27, 120 00 Praha 2 – Vinohrady