Kostel svaté Ludmily na pražském náměstí Míru byl budován v letech 1888–1893 podle návrhu jednoho z předních architektů 19. století Josefa Mockera (1835–1899). Návrh výzdoby i její praktické provedení byly svěřeny vynikajícím umělcům a řemeslníkům. Chrám svaté Ludmily na pražských Vinohradech je považován za skvělý příklad novogotického slohu evropské architektury. Tento sakrální objekt se také pyšní skvělým hudebním nástrojem, varhanami postavenými v závěru 19. století ve stylu romantismu. Zatímco architektura a výzdoba chrámu svaté Ludmily patří především do časů 19. století, je zde možno nalézt sakrální zařízení z 18., ale i 20. století. Kostel sv. Ludmily získal v roce 2022 titul basilica minor.

Podrobnější informace

Průvodce kostelem

Průvodce kostelem

Architektura chrámu svaté Ludmily je inspirována přísným stylem severoněmeckých raně gotických cihlových kostelů. Na první pohled stavba zaujme imponující fasádou, kterou rámuje monumentální vchod nad rozlehlý...
Betlém a jeho tvůrci

Betlém a jeho tvůrci

Podmanivě půvabný betlém hlásící se k uměleckému odkazu Mikoláše Alše, který je od roku 1992 každoročně vystaven v podvěžní kapli sv. Kříže (předtím býval v kostele umístěn n...
Varhany

Varhany

V bazilice sv. Ludmily se nacházejí dvoje varhany. Velké varhany na kůru byly postaveny přímo pro tento chrám, malé varhany v transeptu sloužily původně v kostele Zvěstování Panny Marie Na Trávníčku. ...

Svatá Ludmila

… Vzešla jsi nad zemí českou jako jitřní hvězdasvatá mučednice Ludmilo,Bohem vyvolená,povolaná z pohanského pokolení.Ty jsi rozptýlila tmu v české zemia osvítila ji světlem víry Kristovy.Jsi ...