Čas

Popis

Místo

Pondělí

17:30

Ženská gregoriánská chorální schola (D. Štefancová)

fara – malý sál

Úterý

6:00

Roráty (pouze v adventní době)

kostel

Středa

17:30

Katechumeni – příprava na křest (P. Cyril)

fara – velký sál

Čtvrtek


6:00

Roráty (pouze v adventní době)

kostel

Pátek


Program prvních pátků naleznete v seznamu bohoslužeb.

kostel

Sobota

17:15 (po mši sv.)

Úklid kostela

kostel

Setkání se nekonají po dobu letních prázdnin.

Na samostatné stránce naleznete seznam pravidelných bohoslužeb.