Varhany

Varhany v kostele sv. Ludmily jsou velmi cenným historickým nástrojem. Pocházejí z varhanářské dílny pražského varhanáře Emanuela Štěpána Petra – jako jeho opus č. 117. Tento varhanář je, kromě jiných nástrojů, také autorem varhan u sv. Ignáce.

Svou velikostí a dispozicí jsou řazeny k velkým nástrojům (tři manuály, 46 rejstříků, kombinace pneumatické a mechanické traktury). Vynikají krásnými barevnými zvukovými možnostmi a patří k varhanám období romantismu.

Jejich slavnostní kolaudace se konala 3. října 1898, tedy 5 let po vysvěcení chrámu. Od konce 80. let 20. stol. jsou prohlášeny za kulturní památku. V závěru celkových oprav kostela sv. Ludmily byly varhany restaurovány podnikem Varhany – Krnov (1990–1994). Při opravě bylo důsledně dbáno na zachování původní konstrukce varhanního stroje i dispozice. S tím souvisí náročnost na údržbu – jednotlivé části varhan jsou velmi citlivé, např. na změny počasí. Opravy a údržba vyžadují nemalé finanční částky.

Za každý finanční příspěvek srdečné díky – Pán Bůh zaplať!

Historické varhany v kostele sv. Ludmily jsou podle soudu domácích i zahraničních odborníků jeden z umělecky a historicky nejcennějších nástrojů v České republice. Tvůrcem byl jeden z nejlepších českých varhanářů té doby – Emanuel Štěpán Petr (1853–1930).

V roce 2013 začala dlouho očekávaná oprava varhan, která byla však později pozastavena. Další etapa opravy varhan byla zahájena v roce 2016.

Základní údaje

 • mechanická traktura s Barkerovou pákou
 • kuželková vzdušnice
 • 3 manuály (C–f3) a pedál (C–d1)
 • 46 rejstříků
 • 6 pevných kombinací, 1 volná kombinace
 • crescendový válec, žaluzie III. manuálu

Historie

 • dokončeny v roce 1898 
(5 let po vysvěcení chrámu)
 • stavitelem byl pražský varhanář 
Emanuel Štěpán Petr
 • zdejší cínové píšťaly nepostihla v roce 1917 (jako jedny z mála) válečná rekvizice drahých kovů
 • koncem 80. let 20. století prohlášeny za kulturní památku
 • poškození při stavebních pracích 
kolem roku 1990
 • v letech 1990–1994 restaurování firmou Rieger-Kloss (částečné)
 • v letech 2013–2014 restaurování firmou Organa (částečné)
 • v letech 2016–2017 restaurování firmou Kánský-Brachtl (probíhající)
 • dodnes zachovány v téměř původní podobě

Restaurování varhan

 • pietní restaurování varhan prosazovalo Občanské sdružení pro opravu varhan 
v kostele sv. Ludmily v Praze 2, 
založené v roce 2000
 • veřejná finanční sbírka v letech 2009–2013
 • ve 2 sbírkách vybráno celkem 917.290,– Kč
 • ve výběrovém řízení na restaurování varhan zvítězila Organa s.r.o. (Kutná Hora)
 • v letech 2013–2014 proběhlo restaurování měchů a části píšťal
 • zahájeno, ale z finančních důvodů nedokončeno restaurování traktury
 • od Velikonoc 2016 v restaurování pokračuje Varhanářská dílna Kánský-Brachtl
 • financování převážně zajištěno z velkorysého daru mecenáše, částečně z fondu restaurování movitých kulturních památek Ministersva kultury
 • restaurování má zachovat původní podobu varhan i zvukový ráz
 • dokončení je plánováno na podzim roku 2018