Pozor! Změna času nedělní mše svaté.

V neděli 7. října 2018 odpolední mše svatá začne výjimečně o půl hodiny dřív, začne už v 16:00 hodin.

Celý článek

Varhanní koncert a 125. výročí posvěcení kostela s žehnáním restaurovaných varhan

Slavnost 125. výročí posvěcení kostela a žehnání opravených varhan – nově zrenovované velké varhany se rozezní poprvé v neděli 7. října. Od 18:00 hodin Vás zveme na varhanní koncert MgA. Jakuba Janšty, vstupné je dobrovolné. Po koncertě bude následovat přednáška o proběhlém restaurování varhan a následně komentovaná prohlídka varhan – prohlídky budou zřejmě dvě, protože kapacita […]

Celý článek

Příprava na svátost biřmování

Dnes  (neděle 16. září 2018) je rovněž poslední termín přihlášek k přípravě na svátost biřmování, biřmovanci budou mít setkání každé pondělí od 19:00 v sále na faře (Jugoslávská 27) spolu s katechumeny, příprava začne od 1. října.

Celý článek

Výuka náboženství – poslední termín přihlášek

Připomínáme rodičům: dnes (neděle 16. září 2018) je poslední termín k přihlášení děti na výuku náboženství. Minimální počet přihlášených je pět zájemců na každém stupni ZŠ. V případě, že bude méně než pět přihlášených, žádáme rodiče, aby si domluvili výuku v okolních farnostech: u sv. Ignáce nebo u Nejsvětějšího Srdce Páně.

Celý článek

Ohlášky na neděli 16. září 2018

Farní ohlášky (16.9. – 23.9.2018) Liturgický kalendář: – Dnes slavíme 24. nedělí v liturgickém mezidobí; v našem kostele slavíme slavnost sv. Ludmily, patronky kostela, mše svaté jsou dle obvyklého nedělního pořadu; – ve čtvrtek bude památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků; – v pátek svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; – v sobotu památka […]

Celý článek

První pátek v červenci

Na první pátek v červenci bude v kostele sv. Ludmily od 14:00 hod. eucharistický výstav, od 15:00 korunka k Božímu milosrdenství, od 15:30 začne adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v 16:30 mše svatá – hlavním celebrantem bude otec biskup Karel Herbst. Svátost smíření od 15:30 do 16:15.

Celý článek

Farní kancelář o prázdninách

Během července a srpna bude farní kancelář mimo provoz. V případě nutnosti kontaktujte kněze osobně v kostele před nebo po mši svaté. P. Stanislav má dovolenou v červenci, v srpnu P. Zachariáš. Kontakt na kněze: v červenci – P. Zachariáš: mob. 723 079 896, mail: zachariastk@centrum.cz, pastorace@centrum.cz v srpnu – P. Stanislav: mail: pastorace@centrum.cz

Celý článek