Farní ohlášky na neděli 9. prosince

Dnes je 2. neděle adventní. Mše svaté jsou jako obvykle. Ve středu je památka Panny Marie Guadalupské, ve čtvrtek památka sv. Lucie, v pátek sv. Jana od Kříže. Příští neděle je 3. adventní zvaná „Gaudete“ – radujte se. Kněží v ten den oblékají roucho růžové barvy na znamení blížících se Vánoc. Ve čtvrtek 13. prosince […]

Celý článek

Vánoce u sv.Ludmily

Vánoce u svaté Ludmily Program bohoslužeb najdete na následujícím odkazu: Vanoce_2018

Celý článek

Farní ohlášky na 1.neděli adventní 2.12.

Při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce. Po celou adventní dobu každé úterý a čtvrtek v 6 hodin ráno jsou u oltáře Panny Marie Roráty a po skončení je malá snídaně v sakristii. Ve středu 5.12.v předvečer památky sv.Mikuláše je v 16,30 mše svatá pro děti a po skončení je malý svatomikulášský program. Počítá se i […]

Celý článek

Vstup na večerní bohoslužby během adventních trhů

Náš kostel je každý den od 12 hodin do 16 hodin otevřený pro duchovní zastavení.V  sobotu od 10 hodin do 16 hodin.Vzhledem k hustému provozu během adventních trhů na náměstí v 16 hodin uzavíráme hlavní dveře a otevíráme boční vchod z pravé strany kostela, Je to z důvodu, aby odpolední mše sv. v 16,30 nebyly […]

Celý článek

Adventní roráty u sv.Ludmily

Po celý advent v úterý a ve čtvrtek v 6 hodin ráno jsou u oltáře Panny Marie slouženy rorátní mše sv. Srdečně zveme.

Celý článek

Adventní duchovní obnova na faře v sobotu 8.prosince

Zveme Vás na adventní duchovní obnovu k nám na faru v sobotu 8.12.V 9 hodin začínáme přednáškou z myšlenek kněze MUDr Ladislava Kubíčka, další přednáška je ve 10,30 hodin a vše ukončíme v poledne modlitbou Anděl Páně.V toto dopoledne nás bude provázet P.Jakub a herec Miroslav G.Částek.

Celý článek

Naše obnovené varhany na CD

Náš Spolek přátel přátel kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech vydal nové CD, na kterém jsou skladby G.F.Handela, J.S.Bacha, S.Karg – Eberta, F.Mendelsohn-Bartholdyho, O.Ravanella  hrané na našich obnovených varhanách v interpretaci  Jakuba JANŠTY.  CD v ceně 250 Kč jsou v prodeji v sakristii a ve všedních dnech u vchodu našeho kostela. Koupí tohoto CD  podpoříte tento […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 25.listopadu

Slavností JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE uzavíráme církevní rok. V pátek 30. 11. je svátek sv.Ondřeje, apoštola a v sobotu 1.prosince je památka sv.Emunda Kampiána, kněze a mučedníka. Příští neděle je 1. neděle adventní, kdy začíná cyklus C nedělního lekcionáře. Při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce, které umístěte na stupně oltáře. Při mši sv. v 11 hodin […]

Celý článek

Odložení brigády na vyklizení sklepa a půdních prostorů fary na sobotu 15.12.

Z administrativních důvodů musíme plánovanou brigádu svolanou na tuto sobotu 24. 11.odložit. Děkujeme za ochotu všem, kteří se přihlásili a prosíme, aby jejich pomocná ruka byla připravena na sobotu 15.12. Díky za pochopení.

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 18.listopadu

Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí. Ve středu je památka Zasvěcení Panny v Jeruzalémě, v pátek 22.11. je památka sv.Cecílie, panny a mučednice, patronky zpěváků a hudebníků. V sobotu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků z Vietnamu. Příští neděle je závěr církevního roku a je Slavnost Ježíše Krista Krále. Mše svaté […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 11. listopadu 2018

Dnes si připomínáme 100 leté výročí ukončení 1.světové války. Ve 13,30 hodin se na  10 minut na našem kostele rozezní zvony. Jejich zvuk nechť je prosbou za všechny lidské oběti této kruté války. Zároveň při všech bohoslužbách vykonáme sbírku na Charitu. V pondělí oslavíme památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Obvyklou mši svatou v 16, 30 hodin […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 4. listopadu

Dnes při latinské mši sv. v 9 hodin a pak při hlavní mši sv. v 11 hodin za celou farnost si připomeneme smutné výročí 100 let od stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Při obou bohoslužbách zazní úryvky z díla českého básníka Václava Renče PRAŽSKÁ LEGENDA  v podání herce Miroslava Gabriela Částka. Po celý dušičkový oktáv, tedy do 8. […]

Celý článek

Pastýřský list kardinála Dominika Duky ke 100. výročí republiky

Drazí přátelé, slavíme sto let naší republiky. Doslechl jsem se, či dočetl, že si církev ne dostatečně připomíná toto výročí. Rád bych na vysvětlenou dodal, že při přípravě jubilejního roku 2018 jsme se řadou institucí a komisí nejen navzájem informovali o připravovaných akcích, ale také jsme si je rozdělili. Pro naši Římskokatolickou církev připadlo v […]

Celý článek

Vzpomínka na naše zemřelé a první pátek

Letošní památka zesnulých připadá na první pátek, kdy se v naší farnosti modlíme za naše rodiny a nová kněžská i řeholní povolání. Tento sváteční den otevřeme ranní mší sv. v 7 hodin, v poledne bude další mše sv.za naše zemřelé. Od 14 hodin adorace, v patnáct Korunka Božího milosrdenství a v 16,30 při mši sv., […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 28.října

V tuto neděli při všech bohoslužbách vzpomeneme na stoleté jubileu naší  krásné vlasti. V 15 hodin se rozezní na 10 minut naše zvony. V pondělí si připomeneme památku blahoslavené mučednice Marie Restituty Kafkové. Ve středu je památka sv. Wolfganga, Ve čtvrtek 1.listopadu je Slavnost Všech svatých. V pátek je vzpomínka na všechny zemřelé. Zároveň je […]

Celý článek

Zveme vás…

V sobotu 3. listopadu se bude konat v aule Arcibiskupského gymnázia druhý ročník Janušova festivalu dětských chrámových sborů a schol. Zúčastnit by se ho mělo šest až sedm sborů. Podrobnosti o tomto festivalu se můžete dozvědět zde nebo na přiloženém plakátku. Odtud se účastníci přesunou do kostela svaté Ludmily na závěrečnou mši svatou, kterou bude […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 21.října

Dnešní neděle je 29.v mezidobí, při které zvlášť vzpomeneme  na misie.Během všech bohoslužeb vykonáme sbírku na pomoc misionářům. Mše sv.jsou jako obvykle v 9 hodin, v 11 za farnost a v 16,30 hodin. V pondělí 22.10 je památka sv. Jana Pavla II. V úterý památka sv. Jana Kapistránského, ve středu biskupa sv.Antonína Maria Klareta, v […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 14. října 2018

Mše svaté jsou jako obvykle. V neděli je mše svatá v 9:00, 11:00 a  v 16:30. Při farní bohoslužbě v 11:00 se rozloučíme s P. Stanislavem, který po 15 letech obětavé služby přechází na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce. Díky za vše! V pondělí – památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. V […]

Celý článek

Náš kostel na Signal Festivalu

Již po páté  byl náš kostel sv. Ludmily  ve hře světel, stínů a obrazů. Povedlo se! Díky všem, kteří se na tom podíleli!  

Celý článek

Fotografie ze svěcení varhan 8. října 2018

Dne 8. října pan kardinál Dominik Duka u příležitosti 125. výročí posvěcení  našeho kostela požehnal renovované varhany. Byla to veliká událost a proto přijměte malou reportáž. Originály  fotografií můžete vidět zde.

Celý článek