Dobrá zpráva: Od Velikonoc do léta 2019

Druhé číslo občasníku Dobrá zpráva vychází před Velikonocemi 2019. Dále se v něm dočtete o Arcidiecézním eucharistickém kongresu a oslavách 140 let vzniku Královských Vinohrad a 135 let od vzniku naší farnosti.

Celý článek

Život naší farnosti od 20. neděle v mezidobí ke dvacáté první…

V úterý je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, ve středu památka sv papeže Pia X., ve čtvrtek památka Panny Marie  Královny a v sobotu je svátek sv.Bartoloměje, apoštola. V pondělí po mši svaté budeme vyklízet sakristii a celou místnost připravíme pro rekonstrukci elektřiny a následnou výmalbu. Prosíme Vás, kdo můžete pomoci, přijďte po […]

Celý článek

Život naší farnosti od 19.neděle v mezidobí ke dvacáté neděli

V pondělí si připomeneme památku sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, v  úterý sv. Ponciána, papeže a Hyppolyta, kněze, mučedníků. Ve středu památku sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka. Ve čtvrtek  je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V úterý 13. srpna bude v 16.30 koncelebrovaná mše sv. obětována za kněze stojícího nejdelší dobu v čele svatoludmilské farnosti […]

Celý článek

Život farnosti od 16. neděle v mezidobí do 19. neděle

Pořad bohoslužeb po dobu prázdnin, tedy po cely červenec a srpen, se nemění. Během této doby nejsou nedělní mše sv. v 9 hodin. 21.7. je 16. neděle v mezidobí. V pondělí si připomínáme památku svaté Marie Magdaleny, v úterý je svátek svaté Brigity Švédské, patronky Evropy. Ve čtvrtek je svátek svatého Jakuba, apoštola, a v pátek svaté […]

Celý článek

Tři připomenutí historie kostela a farnosti během srpna 2019

V úterý 6. srpna na svátek Proměnění Páně na hoře Tábor vzpomeneme při mši sv. v 16.30 na tři ředitele kůru našeho chrámu: věhlasného pěvce Prozatímního a poté Národního divadla, přítele Bedřicha Smetany Karla Čecha, hudebního skladatele především chrámové hudby a pedagoga Vojtěcha Říhovského a rovněž skladatele a vynikajícího varhanního improvizátora Josefa Trumpuse. Každý z nich působil […]

Celý článek

Život farnosti od 15.neděle v mezidobí k šestnácté…

V pondělí je památka  sv.Bonaventury, biskupa a učitele církve. V úterý je památka Panny Marie Karmelské. Ve středu si připomeneme bl. Česlava a sv.Hyacinta. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příští neděle je 16.v mezidobí. Mše svaté jsou v obvyklém pořadí, jen v neděli během července a srpna není  mše sv. v 9 hodin. […]

Celý článek

Život naší farnosti od 14.neděle v mezidobí k patnácté…

PŘIJMĚTE UPOZORNĚNÍ– o prázdninách – po celý červenec a srpen není mše sv. v 9 hodin. Ostatní bohoslužby t.j. v 11 a v 16.30 hodin jsou beze změny. Přejeme dobré prožití prázdnin a času dovolených  V úterý 9.července  si připomeneme 185 let od narození vynikajícího spisovatele a básníka Jana Nerudy. Ve čtvrtek 11.července je svátek […]

Celý článek

Víkendový pobyt v klášteře pro dívky a mladé ženy

Sestry premonstrátky srdečně zvou na víkendový pobyt v klášteře pro dívky a mladé ženy. Téma: Navštívení, Premonstrátská spiritualita Kdy: 18.–21. 7. 2019 Kde: klášter sester premonstrátek, Sv. Kopeček u Olomouce Viz také podrobný program.

Celý článek