Nedělní varhanní hudba 2021

V neděli 26. září 2021 začíná 3. ročník festivalu Nedělní varhanní hudba v kostele sv. Ludmily na Královských Vinohradech v Praze. Tentokrát se můžete těšit na pět varhanních koncertů: 26. 09. 2021 – PŘESMYSL KŠICA 10. 10. 2021 – MICHAELA KÁČERKOVÁ 24. 10. 2021 – KAREL MARTÍNEK 7. 11. 2021 – JÜRGEN ESSL 21. 11. […]

Celý článek

Život naší farnosti od 25.neděle v mezidobí ke 26.neděli v jubilejním roce naší sv.Ludmily…

V pondělí je památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze a Pavla Chong Ha-sanga a druhů, korejských mučedníků. V úterý je svátek sv.Matouše, apoštola a evangelisty. Ve čtvrtek je památka sv. Pia z Petrarciny, kněze a v sobotu je sobotní památka Panny Marie. Spolek přátel kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech ve spolupráci s naší farností […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubileu sv.Ludmily od 24.neděle ke dvacáté páté…

Zveme Vás na národní pouť na Tetín u Berouna v sobotu 18.9.Plánujeme zajistit autobus. Odjezd by byl v 8 hodin od našeho kostela. Prosíme Vás, přihlaste se v sakristii či na faře. V pondělí je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, v úterý je svátek Povýšení svatého kříže, ve středu památka Panny Marie […]

Celý článek

Život naší farnosti o jubileu sv.Ludmily od 23.neděle v mezidobí ke dvacáté čtvrté…

Dnes 5.9. v 19 hodin velkým koncertem na náměstí Míru otevíráme slavnosti sv. Ludmily. Všechny Vás co nejsrdečněji zveme. Celý program je uvedený na plakátech i stránkách farnosti. Buďte našimi hosty. Zveme Vás na národní pouť na Tetín u Berouna v sobotu 18.9.Plánujeme zajistit autobus. Odjezd by byl v 8 hodin od našeho kostela. Prosíme […]

Celý článek

Život naší farnosti od 22.neděle v mezidobí ke 23.neděli v jubileu sv. Ludmily…

Ve středu 1.9. je Světový den za péči o stvoření. V pátek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve a zároveň 1.pátek v měsíci. Ve 14 hodin vystavíme Nejsvětější Svátost Oltářní, v 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství. V 15.30 hodin je společná adorace a v 16.30 hodin je mše sv. s […]

Celý článek

Pastýřské slovo kardinála Duky k jubileu sv. Ludmily

Otec kardinál Dominik Duka zasílá do všech farností pražské arcidiecéze pastýřské slovo pro nadcházející zářijové události, které předznamenává zářijové jubileum sv. Ludmily. Pastýřské slovo bude přečteno tuto neděli 29. srpna 2021 v rámci oznámení na konci mše svaté, zde ho dáváme k dispozici v písemné formě. Pastýřské slovo pro neděli 29.8.2021 (PDF)

Celý článek

Jubileum svaté Ludmily v našem kostele

Srdečně vás zveme na oslavy 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, které se uskuteční v našem kostele během září 2021.

Celý článek