Dobrá zpráva: Velikonoce 2019

Druhé číslo občasníku Dobrá zpráva vychází před Velikonocemi 2019. Dále se v něm dočtete o Arcidiecézním eucharistickém kongresu a oslavách 140 let vzniku Královských Vinohrad a 135 let od vzniku naší farnosti.

Celý článek

Život farnosti od páté neděle velikonoční k té šesté…

Zveme dnes v neděli na koncert varhanního mistra Jakuba Janšty, který večer v 18.30 hodin otevře 1. ročník festivalu Nedělní varhanní hudba. POCTA PANNĚ MARII V úterý 21.5. při mši sv. v 16.30 hodin zazní zpěvy  a litanie v podání svatoludmilské gregoriánské scholy. Při mši svaté a pak při májové zaznějí ukázky z Mariánské poezie […]

Celý článek

Život farnosti v dalších májových dnech

V úterý si připomeneme svátek sv.Matěje, apoštola. Ve čtvrtek je svátek sv.Jana Nepomuckého. Ve středu 15.5. , v předvečer svátku sv.Jana Nepomuckého je v 17 hodin mše sv. v katedrále a po  skončení  průvod k  soše Sv. Jana na Karlův most. Vrcholem pak bude barokní slavnost na vodě Navalis. Srdečně zveme k této již tradiční události. […]

Celý článek

 Pozvání na festival

Přijměte pozvání na 1. ročník festivalu „Nedělní varhanní hudba“ do kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech v Praze. První koncert bude 19. května 2019, na kterém bude účinkovat varhanní mistr Jakub Janšta. Další koncerty tohoto cyklu budou následovat takto: června brněnský varhaník Petr Rajnoha září Pavel Černý října Jaroslav Tůma přednese závěrečný koncert Začátek koncertu bude […]

Celý článek

Nedělní varhanní hudba 2019

Přijměte pozvání na 1. ročník festivalu Nedělní varhanní hudba do kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech v Praze. První koncert bude 19. května 2019, účinkuje varhanní Mistr Jakub Janšta (program). Další koncerty tohoto cyklu budou následovat takto: 16. června brněnský varhaník Petr Rajnoha 22. září pražský varhaník Pavel Černý 20. října přednese závěrečný koncert Jaroslav Tůma […]

Celý článek

Život farnosti ve velikonoční době a v prvních květnových dnech

V pondělí 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve a patronky Evropy, v úterý si připomínáme sv. Zikmunda a papeže sv. Pia V. Ve středu je památka sv. Josefa – dělníka, ve čtvrtek sv. Atanáše, v pátek sv. Filipa a Jakuba. Na první pátek je jako tradičně od 14 hodin duchovní program, který […]

Celý článek

Poděkování od organizace Zajíček na koni

Dobrý den do kostela svaté Ludmily, ráda bych Vám moc poděkovala za možnost prodeje ve Vašem kostele o Velikonocích. Děkujeme farníkům kostela i ostatním návštěvníkům za to, že nás nákupem výrobků podporují!! Posílám odkaz na aktualitu na našem webu. Všechny nastřádané peníze z našeho sbírkového účtu putují pokaždé přímo na zimní či letní tábory pro […]

Celý článek