Život naší farnosti od 1.neděle adventní ke druhé v jubilejním roce sv.Ludmily…

V úterý je svátek sv.Ondřeje, apoštola, ve středu památka sv.Edmunda Kampiána, v pátek je památka sv.Františka Xaveraského. V pátek 3. prosince je První pátek v měsíci, kdy prosíme za nová kněžská řeholní povolání. Začínáme ve 14 hodin vystavením Nejsvětější Svátosti Oltářní, v 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství, v 15.30 hodin je společná adorace, […]

Celý článek

Den deskových her 27. listopadu

Srdečně Vás zveme na farní Den deskových her v kavárně U svaté Ludmily 27. 11. od 10:00 do večera.

Celý článek

Život naší farnosti od slavnosti Pána Ježíše Krista Krále k první adventní neděli v jubilejním roce sv.Ludmily

Dnes v 11 hodin strahovský opat Daniel spolu s námi kněžími od sv.Ludmily bude sloužit slavnou mši sv. na poděkování za Rok sv. Ludmily a v závěru mše sv. ocení šálem sv. Ludmily jednu osobnost z naší farnosti. V pondělí je památka sv. Cecilie, patronky hudebníků, ve středu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků. […]

Celý článek

Život naší farnosti od 33. neděle v mezidobí ke slavnosti Pána Ježíše Krista Krále v jubilejním roce sv.Ludmily…

Pamatujme po celý listopadový měsíc na naše zemřelé v prosbě k získání plnomocných odpustků. Každou neděli po mši sv.11 hodin probíhá naše Nedělní škola – náboženství.Půlhodinka začíná po 12 hodině a na vyprávění o základech víry jsou zváni malé i velké děti. Ve středu je památka sv.Alžběty Uherské, řeholnice, ve čtvrtek si připomeneme 32 let […]

Celý článek

Nové prestižní ocenění – Šál svaté Ludmily

Římskokatolická farnost u kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech v rámci Roku svaté Ludmily udělí na slavnostní mši v neděli 21. 11. 2021 v 11 hodin vůbec poprvé nové ocenění s názvem Šál svaté Ludmily. Toto ocenění je výrazem uznání mimořádného přínosu konkrétní osobnosti v rámci šíření odkazu svaté Ludmily v oblasti duchovní, kulturní nebo společenské. Ocenění […]

Celý článek

Život naší farnosti od 32. neděle v mezidobí ke třicáté třetí v jubilejním roce sv.Ludmily…

Pamatujme na naše zemřelé v prosbě k získání plnomocných odpustků. V úterý je svátek Posvěcení lateránské baziliky. Ve středu památka sv.Lva Velikého, papeže a učitele církve,ve čtvrtek památka sv.Martina, biskupa, v pátek sv.Josafata, biskupa a mučedníka. V sobotu svátek sv.Anežky České. Příští neděle je 33. v mezidobí. Za 14 dní 21.listopadu o slavnosti Pána Ježíše […]

Celý článek

Publikace k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily

Během roku 2021 vyšly dvě knížky Mons. prof. Petra Piťhy věnované svaté kněžně Ludmile, a to při příležitosti 1100. výročí jejího úmrtí. Obě publikace můžete zakoupit v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru denně (kromě neděle) od 12 do 16 hodin, případně objednat na e-mailu 
pastorace@centrum.cz. Křížová cesta se sv. Ludmilou Ukázka z knihy: Snad to byl Kelch, snad sama k tomu přišla, […]

Celý článek