Život naší farnosti od 28.neděle v mezidobí k misijní neděli…

V úterý si připomínáme památku sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, ve středu je památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny, ve čtvrtek sv.Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v pátek svátek sv.Lukáše, evangelisty a v sobotu památka Panny Marie. Příští neděle bude věnována modlitbám za misie a vykonáme sbírku. Po všech bohoslužbách budeme prodávat misijní […]

Celý článek

Život naší farnosti od 27.neděle v mezidobí k 28.neděli…

Dnes při všech mší svatých  proběhne sčítání účastníků bohoslužeb. V pondělí je památka Panny Marie Růžencové. Ve středu si připomeneme památku sv. Dionisia a spolumučedníků, patronů Francie. V pátek je památka sv.papeže Jana XXIII. a v sobotu sv.Radima i sobotní památka Panny Marie. Příští neděle v 11 hodin je mše sv. pro děti 126.LET OD […]

Celý článek

Život naší farnosti od 26.neděle v mezidobí k dvacáté sedmé…

Dnes si připomínáme svátek svatých archandělů – Michaela, Gabriela a Rafaela. V úterý je památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Ve středu si připomeneme strážné anděle .Na první pátek v měsíci oslavíme památku sv.Františka z Assisi. V tento den v odpoledním duchovním programu pamatujeme na rodiny a nová kněžská i řeholní povolání. Ve […]

Celý článek

Život naší farnosti od 25.neděle v mezidobí k slavnosti sv.Václava…

V pondělí oslavíme památku kněze sv.Pia z Pietrelciny, ve čtvrtek památku sv.Kosmy a Damiána, mučedníků. V pátek je památka sv.Vincence z Paula, kněze a v sobotu prožijeme slavnost sv. Václava, dědice české země. Dnes v 18,30 hodin je další  koncert z našeho varhanního festivalu Nedělní hudba u sv.Ludmily.Vstupné je 150 Kč a pro seniory 100 […]

Celý článek

Život naší farnosti od 24. neděle v mezidobí až k dvacáté páté

V letošní podzim přináší dvě velká jubilea, a to 140 let Královských Vinohrad a 135 let naší farnosti. U příležitosti tohoto  výročí  vznikl společný projekt naší Městské části Praha 2 a naší farnosti, VELKÝ  KONCERT před kostelem sv. Ludmily pod širým nebem.  Poctu sv. Ludmile a Královským Vinohradům přednese Dvořákův symfonický orchestr pod taktovkou Jaroslava Vodňanského a Kühnův […]

Celý článek

Koncert Pavla Černého v neděli 22. září 2019

Srdečně vás zveme na varhanní koncert Pavla Černého v rámci cyklu Nedělní varhanní hudba, který se uskuteční v neděli 22. září 2019 od 18.30. Uslyšíte skladby Johanna Sebastiana Bacha, Charlese-Marie Widora, Césara Francka, Vojtěcha Říhovského, Maxe Regera a improvizaci Pavla Černého. Vstupenky na koncert budou k dispozici na místě po 150 Kč, pro seniory za 100 Kč. Kompletní program

Celý článek

Život naší farnosti od 23.neděle v mezidobí až k 16.9., kdy oslavíme sv.Ludmilu, patronku našeho chrámu a celých Vinohrad

Byť je 23.neděle, přesto si připomínáme svátek Narození Panny Marie. Ve 20 hodin v našem kostele zazní oratorium o svržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v roce 1918 PRAŽSKÁ LEGENDA. Autorem je Václav Renč a celé dílo přednese herec Miroslav Gabriel Částek za doprovodu hudby Zdeňka Pololáníka. Představení  je velmi silné a působivé. V úterý je památka […]

Celý článek