Svatoludmilský kalendář

Svatoludmilský kalendář na rok 2021 je v prodeji za 75 Kč, případně za sponzorskou cena 100 Kč. Kalendář je možné vyzvednout každý den v kostele od 12 do 16 hodin.

Celý článek

Čím žijeme k Adventu

Od pondělí 23. 11. stoupne počet účastníků bohoslužeb, svateb a pohřbů na 20. Děkujeme za Vaši odpovědnost a kázeň. Především díky za Vaše modlitby… Každý den jsou bohoslužby v 16.30 hodin a v neděli kromě 9., 11. a 16.30. jsme přidali v 18 hodin. Vždy může být  jen 20 účastníků. Prosíme o laskavé respektování. V úterý je […]

Celý článek

Čím žijeme v naší farnosti až do Adventu…

Drazí a milí, věřím, že jste všichni zaregistrovali, že vstoupil v platnost nový protiepidemický systém (PES). Podle něj se nyní nacházíme v 5. úrovni ohrožení, což pro nás konkrétně znamená, že  je možné pozvat na bohoslužby až 15 osob. Stejný počet platí pro pohřby a svatby. Jistě budete sami pozorně sledovat aktuální stav a doufejme, že v neděli budeme […]

Celý článek

Život naší farnosti od 32.neděle v mezidobí ke třicáté třetí…

Náš kostel je denně otevřený od 12 hodin do 17 hodin a v neděli od 14 hodin do 17 hodin. Od 16 hodin do 17 hodin je přítomen kněz, který Vám rád poslouží sv.zpovědí, duchovním rozhovorem a sv.přijímáním. V pondělí je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v úterý památka  papeže sv. Lva Velikého,ve středu je sv.Martina, […]

Celý článek

PRVNÍ PÁTEK u nás

Každý 1.pátek v měsíci je v naší farnosti věnován modlitbám a za duchovní povolání a rodiny. Navzdory nedobré situaci náš kostel žije. V pátek 6.11. od 14 hodin do 16 hodin je tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní. V 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství a v 16 hodin je svátostné požehnání. Od 16 hodin […]

Celý článek

Stále jsou naši mrtví s námi…

„Stále jsou naši mrtví s námi a vlastně nikdy nejsme sami. A přicházejí jako stíny, ve vlasech popel, kusy hlíny. Tváře jakoby vymazané a přece se jen poznáváme.“ To jsou verše Jana Skácela pro dušičkový čas a nejen pro něj. Přijměte, prosím, informace i pozvání… Nabídka svátosti smíření ve dnech 1. a 2. listopadu 2020 […]

Celý článek

JSME STÁLE OTEVŘENI…

„Není ztroskotání bez naděje. Není temnoty bez hvězdy.Není bouře bez záchranného přístavu.“      sv.Jan Pavel II. NÁŠ KOSTEL JE DENNĚ OTEVŘENÝ od 12 hodin do 17 hodin k osobní modlitbě. V NEDĚLI od 14 hodin do 17 hodin. Každý den od 16 až do 17 hodin jsme připraveni v kostele Vám posloužit svatou zpovědí, […]

Celý článek