Život naší farnosti od 32.neděle v mezidobí až do Slavnosti Ježíše Krista Krále

V pondělí je památka sv.Martina, biskupa a zároveň Den válečných veteránů. Na Náměstí míru k této příležitosti bude věnován program, který zakončíme v 16 hodin společnou modlitbou.V úterý je památka sv. Josafata  ve středu svátek naší sv.Anežky České, které vděčíme za dar svobody. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. KATECHEZE DOSPĚLÝCH V úterý 12.11. […]

Celý článek

Život naší farnosti od 31. neděle ke třicáté druhé

Nezapomeňme, že do 8.11. můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínkou je svatá zpověď, účast na mši sv. se svatým přijímáním a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé. Vždy připojme Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria, modlitbu na úmysl Svatého otce Františka. V pondělí je památka sv.Karla Boromejského, biskupa a v sobotu […]

Celý článek

Život naší farnosti od 30. neděle v mezidobí k neděli po památce zesnulých…

Minulou neděli byla sbírka na misie. V naší farnosti sbírka činila 20.276 Kč  a společenství maminek ve farnosti vybralo na kalendářích 14.000 Kč.Děkujeme za Vaší štědrost. V pondělí je svátek apoštolů Šimona a Judy, v úterý památka bl. Marie Restituty Kafkové, mučednice, ve čtvrtek sv. Wolfganga, biskupa. V pátek je Slavnost všech svatých a zároveň  […]

Celý článek

Život naší farnosti od 29. neděle v mezidobí ke třicáté…

Dnešní  neděle je  věnována modlitbám za misie, při mši sv. vykonáme sbírku. Díky za Vaší štědrost. Po všech bohoslužbách prodáváme  misijní kalendáře.Výtěžek bude věnován hladovějícím dětem. V pondělí si připomínáme památku blahoslaveného Karla Rakouského. V úterý je památka sv.papeže Jana Pavla II. Ve středu památka sv.Jana Kapistránského. V sobotu je památka Panny Marie. Probíhá příprava […]

Celý článek

Život naší farnosti od 28.neděle v mezidobí k misijní neděli…

V úterý si připomínáme památku sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, ve středu je památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny, ve čtvrtek sv.Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v pátek svátek sv.Lukáše, evangelisty a v sobotu památka Panny Marie. Příští neděle bude věnována modlitbám za misie a vykonáme sbírku. Po všech bohoslužbách budeme prodávat misijní […]

Celý článek

Život naší farnosti od 27.neděle v mezidobí k 28.neděli…

Dnes při všech mší svatých  proběhne sčítání účastníků bohoslužeb. V pondělí je památka Panny Marie Růžencové. Ve středu si připomeneme památku sv. Dionisia a spolumučedníků, patronů Francie. V pátek je památka sv.papeže Jana XXIII. a v sobotu sv.Radima i sobotní památka Panny Marie. Příští neděle v 11 hodin je mše sv. pro děti 126.LET OD […]

Celý článek

Život naší farnosti od 26.neděle v mezidobí k dvacáté sedmé…

Dnes si připomínáme svátek svatých archandělů – Michaela, Gabriela a Rafaela. V úterý je památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Ve středu si připomeneme strážné anděle .Na první pátek v měsíci oslavíme památku sv.Františka z Assisi. V tento den v odpoledním duchovním programu pamatujeme na rodiny a nová kněžská i řeholní povolání. Ve […]

Celý článek