Farní ohlášky na neděli 14. října 2018

Mše svaté jsou jako obvykle. V neděli je mše svatá v 9:00, 11:00 a  v 16:30. Při farní bohoslužbě v 11:00 se rozloučíme s P. Stanislavem, který po 15 letech obětavé služby přechází na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce. Díky za vše! V pondělí – památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. V […]

Celý článek

Náš kostel na Signal Festivalu

Již po páté  byl náš kostel sv. Ludmily  ve hře světel, stínů a obrazů. Povedlo se! Díky všem, kteří se na tom podíleli!  

Celý článek

Fotografie ze svěcení varhan 8. října 2018

Dne 8. října pan kardinál Dominik Duka u příležitosti 125. výročí posvěcení  našeho kostela požehnal renovované varhany. Byla to veliká událost a proto přijměte malou reportáž. Originály  fotografií můžete vidět zde.

Celý článek

Personální změny ve farnosti

Během měsíce října dojde k personálním změnám v naší farnosti. Náš řeholní představený, nový strahovský opat, rozhodl, že P. Stanislav  po patnácti letech působení ve farnosti sv. Ludmily odejde na nové působiště a na jeho místo přijde jako farář P. Jakub Berka, O.Praem., který doposud působil ve farnosti Praha – Nebušice. P. Zachariáš zůstává nadále farním vikářem […]

Celý článek

Změna termínu přípravy katechumenů a přípravy na biřmování

Katechumeni a biřmovanci budou mít společnou přípravu každé pondělí od 19:00 hodin v sále na faře v Jugoslávské 27. Příprava začne v pondělí 15. října 2018 (změna oproti původnímu termínu 1.10.).

Celý článek

Ohlášky na neděli 30. září 2018

  Farní ohlášky (30.9. – 7.10.2018) Liturgický kalendář: – Dnes slavíme 26. nedělí v liturgickém mezidobí; při všech bohoslužbách proběhne svatováclavská sbírka na církevní školství; – v pondělí bude památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve; – v úterý památka svatých andělů strážných; – ve čtvrtek památka sv. Františka z Assisi; – v pátek bude 1. pátek […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 23. září 2018

Farní ohlášky (23.9. – 30.9.2018) Liturgický kalendář: – Dnes slavíme 25. nedělí v liturgickém mezidobí; – ve středu bude nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků; – ve čtvrtek památka sv. Vincence z Paula, kněze; – v pátek bude slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – je to doporučený svátek; – v pátek svátek sv. Michaela, Gabriela a […]

Celý článek