Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 7.neděle velikonoční ke slavnosti Seslání Ducha Svatého…

Dnes si připomínáme svátek sv.Jana Nepomuckého. V úterý je 101 let od narození sv.papeže Jana Pavla II.Mše sv. bude sloužena k jeho cti a bude ji doprovázet smyčcový kvartet. Ve čtvrtek je památka Klementa Maria Hofbauera.V sobotu je vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého a v neděli naplno prožijeme tuto slavnost. NOC KOSTElů v naší farnosti […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 6.neděle velikonoční k sedmé…

Ve středu je svátek posvěcení naší katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha.Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně.Začíná novéna k Duchu Svatému. V pátek je svátek sv.Matěje, apoštola a v neděli je 7.neděle velikonoční. MÁJOVÉ v našem kostele jsou každý den po mši sv.v 16.30 hodin, kromě pátku a neděle. Příprava dětí na první sv.přijímání je každou […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 5.neděle velikonoční k šesté…

V pondělí slavíme svátek sv.Filipa a Jakuba,apoštolů,ve čtvrtek památku sv.Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.V pátek je první pátek v měsíci.V sobotu je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. V neděli je 6.neděle velikonoční. MÁJOVÉ v našem kostele jsou každý den po mši sv.v 16.30 hodin, kromě pátku a neděle. Příprava dětí na první sv.přijímání je […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 4.neděle velikonoční -neděle Dobrého pastýře až k páté…

Dnes se modlíme za nová kněžská a řeholní povolání. Mše sv. jsou v obvyklém pořadí. Ve středu si připomínáme památku sv.Petra Chanela, kněze a sv.Ludvíka Marie Grignona z Montfortu,ve čtvrtek svátek sv.Kateřiny Sienské, učitelky církve a patronky Evropy, v pátek sv.Zikmunda a papeže Pia V. V Sobotu je památka sv.Josefa dělníka a začínají májové pobožnosti. […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 3.neděle velikonoční ke čtvrté, k neděli Dobrého pastýře…

Mše svaté v tomto týdnu jsou jako obvykle. V pátek je svátek sv.Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona naší arcidiecéze.V sobotu je památka sv.Jiří, mučedníka a v neděli je 4.neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře. Den modliteb za kněžská povolání. Kostel je každý den otevřený od 12 hodin do 16.30 hodin, kdy navazuje odpolední mše sv. […]

Celý článek

Náš život v naší farnosti u sv.Ludmily v jejím jubilejním roce od neděle Božího milosrdenství ke třetí velikonoční neděli…

Mše svaté v tomto týdnu jsou jako obvykle. Kostel je každý den otevřený od 12 hodin do 16.30 hodin, kdy navazuje odpolední mše sv. V tuto neděli začíná příprava dětí na první sv.přijímání. Pravidelná příprava je po mši sv. v neděli v 11 hodin. Na vyprávění o Pánu Bohu a o víře zveme i ostatní […]

Celý článek

Svatý týden a Velikonoce v naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily 2021

Dnes Květnou nedělí otevíráme Svatý týden. Mše sv. jsou jako obvykle a přidáváme další mši sv. v 17.30 hodin. V 15.45 hodin se modlíme Křížovou cestu. Kapacita našeho kostela je 500 účastníků. Na základě vládních opatření je možná účast 10 procent, to je 50. Prosíme o laskavé dodržování tohoto počtu. Děkujeme, že respektujete všechna hygienická […]

Celý článek