První pátek v červenci

Na první pátek v červenci bude v kostele sv. Ludmily od 14:00 hod. eucharistický výstav, od 15:00 korunka k Božímu milosrdenství, od 15:30 začne adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v 16:30 mše svatá – hlavním celebrantem bude otec biskup Karel Herbst. Svátost smíření od 15:30 do 16:15.

Celý článek

Farní kancelář o prázdninách

Během července a srpna bude farní kancelář mimo provoz. V případě nutnosti kontaktujte kněze osobně v kostele před nebo po mši svaté. P. Stanislav má dovolenou v červenci, v srpnu P. Zachariáš. Kontakt na kněze: v červenci – P. Zachariáš: mob. 723 079 896, mail: zachariastk@centrum.cz, pastorace@centrum.cz v srpnu – P. Stanislav: mail: pastorace@centrum.cz

Celý článek

Bohoslužby o prázdninách

V červenci a srpnu nebude nedělní mše sv. v 9:00 hodin. Ostatní bohoslužby jsou beze změny. pondělí – 16:30 úterý – 16:30 středa – 16:30 čtvrtek – 16:30 pátek – 16:30 sobota – 16:30 neděle – 11:00 a 16:30

Celý článek

Noc kostelů 25. května 2018

Program v kostele sv. Ludmily: 16:30 – 17:15  mše svatá 17:15 – 17:30  májová pobožnost 17:30 – 18:00 „Krásné zpěvačky“ – duchovní písně 18:00 – 18:05  zvonění zvonů 18:05 – 19:00  komentovaná prohlídka kostela 19:00 – 19:40  ženská gregoriánská schola od sv. Ludmily 20:00 – 21:00  komentovaná prohlídka kostela 21:00 – 21:35  barokní písně – […]

Celý článek

Světový den mládeže v pražské arcidiecézi

V sobotu před Květnou nedělí, tj. 24. března 2018 se v rámci Světového dne mládeže uskuteční setkání mladých lidí naší arcidiecéze s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou. Setkání začne od 9:00 hodin na Arcibiskupském gymnáziu v Korunní 2, Praha – Vinohrady. V 11:30 bude otec kardinál v kostele sv. Ludmily na Vinohradech celebrovat mši svatou, […]

Celý článek

Hlídání kostela na Velký pátek a Bílou sobotu

Na Velký pátek a Bílou sobotu chceme, jako každý rok, zpřístupnit kostel sv. Ludmily k modlitbě – prosíme o pomoc s hlídáním kostela na Velký pátek mezi 9:00 a 15:00 a na Bílou sobotu od 9:30 do 15:00, zapsat se můžete co nejdříve s sakristii kostela. Služby jsou po půl hodince, bude-li někdo chtít, může si […]

Celý článek

Svátost pomazání nemocných ve Svatém týdnu

Svátost pomazání nemocných budeme udělovat při mši svaté v 16:30 v pondělí Svatého týdne tj. 26. března 2018, prosíme se jmenovitě přihlásit v sakristii nejpozději do neděle 25. března (tj. do Květné neděle).

Celý článek