Život farnosti od 2.neděle postní ke třetí postní neděli

Po celý svatopostní čas se modlíme každý pátek po odpolední mši sv. a v neděli před odpolední mši sv. v 15.45 hodin Křížovou cestu. V úterý slavíme Slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie. Slavná bohoslužba je jako obvykle v 16.30 hodin.    

Celý článek

Život farnosti od 1.neděle postní ke druhé postní

Ve středu 13.března si připomínáme výroční den zvolení Svatého otce Františka.Pamatujme na něj v modlitbách. V tento středeční den v 19 hodin se na faře sejde pastorační a ekonomická rada. Příští neděle je druhá postní. V patek po mši sv. v 16.30 hodin se modlíme Křížovou cestu a v neděli od 15.45 hodin. Během modlitby […]

Celý článek

Život farnosti od 8.neděle v mezidobí k 1.postní neděli

Na popeleční středu je přísný půst. Všichni se postíme od masa a dospělí zachovávají půst újmy – to znamená jen jednou dosyta se najíst.  Prosíme zachovejme postní kázeň. Pomůžeme nejen sobě, ale i svému okolí. Mše sv. s udělováním popelce na popeleční středu je jako obvykle v 16.30 hodin. Od popeleční středy se objeví vzadu […]

Celý článek

Život farnosti v týdnu od 7.neděle do 8.neděle v mezidobí

Dnes při všech bohoslužbách vykonáme sbírku Svatopeterský haléř. Děkujeme za Vaší štědrost. Zveme Vás dnes v 18 hodin  na pietní setkání na pražský Újezd k pomníku za oběti komunismu od Olbrama Zoubka.Vzpomeneme na 8 000  spoluobčanů, kterým komunistický režim vzal život. Zapálíme svíce a pomodlíme se za všechny oběti. V pátek 1. března je u nás […]

Celý článek

Farní ohlášky na týden od 5.neděle v mezidobí do neděle 17.února 2019

V pondělí 11.února je památka Panny Marie Lurdské, zároveň je Světovým dnem nemocných.V pátek si připomeneme památku statečných bratří františkánů od Panny Marie Sněžné, bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků.V sobotu je památka Panny Marie. Příští neděle je 6.v mezidobí. SVATOLUDMILSKÁ SCHOLA PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY Rádi bychom posílili naši scholu, která doprovází svým zpěvem a […]

Celý článek

Farní ohlášky na 4.neděli v mezidobí, 3.února 2019

Dnes po každé mši sv. udělujeme společné svatoblažejské požehnání. Zítra po odpolední mši sv. můžete toto požehnání přijmout osobně. V úterý je památka sv.Agáty, panny a mučednice, ve středu je památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků.V sobotu je památka Panny Marie. Příští neděle je 5.neděle v mezidobí. Mše sv.jsou jako obvykle. Kvůli chladu  se […]

Celý článek

Pražský arcibiskup a primas český, kardinál Dominik DUKA OP mezi námi

Na první pátek – 1.2. v  Den modliteb za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání mezi nás zavítá, aby s námi slavil mši sv v 16:30 hodin náš otec arcibiskup, kardinál Dominik. Před tím od 14 hodin začíná tichá a pak společná modlitba  před Nejsvětější Svátostí Oltářní. Upřímně vás zveme k nám ke sv.Ludmile […]

Celý článek

Farní odhlášky na týden od 3.neděle v mezidobí až ke 4. neděli, 3.února 2019

V pondělí je památka sv.Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, ve čtvrtek je památka sv. Jana Boska, kněze, zakladatele Salesiánů. V pátek je 1. pátek v měsíci. Tento den je u nás vždy věnován modlitbám za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Začínáme tichou adorací ve 14 hodin, v 15 hodin je korunka k […]

Celý článek

Farní ohlášky na týden od 2.neděle v mezidobí do neděle 27.ledna

Dnes při mši sv. v 11 hodin vzpomeneme na  vynikajícího, mnohostranného umělce autora našeho chrámu sv. Ludmily architekta  Josefa Mockera. Ve středu 16.1.tomu bylo 120 let od jeho úmrtí. Odpoledne se koná  komentovaná prohlídka našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty, lektora dramaturgie Volksoper Wien. Posluchači se v rámci prohlídky důkladně seznámí s […]

Celý článek

Mše svatá za architekta Josefa Mockera

Památku vynikajícího, mnohostranného a hluboce zbožného umělce uctíme u sv. Ludmily v neděli 20. ledna v 11 hodin slavnou mší svatou , obětovanou za arch. Josefa Mockera. V týž den odpoledne se koná  komentovaná prohlídka našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty, lektora dramaturgie Volksoper Wien. Posluchači se v rámci prohlídky důkladně seznámí […]

Celý článek

Ohlášky farnosti na týden od neděle Křtu Páně až po 2.neděli v mezidobí

Dnes večer  je v našem kostele Koncert na závěr Vánoc. Účinkuje vokálně instrumentální soubor LINHA SINGERS.  Začátek je v 19 hodin a vstupné je dobrovolné. Upřímně zveme Ve středu 16. ledna uplyne 120 let od úmrtí  tvůrce našeho arciděkanského chrámu sv. Ludmily na Vinohradech  architekta Josefa Mockera / 22. listopadu 1835 Cítoliby u Loun – 16. […]

Celý článek

Farní ohlášky od neděle 6.ledna Slavnosti Zjevení Páně do Svátku Křtu Páně

V dnešní Slavnost Zjevení Páně – Svatých Tří králů při dopoledních bohoslužbách v 9 a v 11 hodin žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. Po celý týden je možné po každé bohoslužbě si odebrat křídu, svěcenou vodu a zrnka kadidla do svého domova a tak požehnat svůj příbytek. Příští neděli končí vánoční doba Svátkem […]

Celý článek

LINHA SINGERS POPRVÉ V NAŠEM KOSTELE SV. LUDMILY

Závěr celé vánoční doby bude patřit vokálně instrumentálními souboru LINHA SINGERS. Jejich špičkový kumšt –  hudební aranžmá a samotné zazpívání koled v úpravě uměleckého vedoucího pana Jiřího Linhy bude velkým zážitkem. LINHA SINGERS budou poprvé vystupovat u nás a my si toho vážíme. Přijďte, pozvěte své přátelé. Hudební krásou tak  přejdeme do všedních dnů a to […]

Celý článek

Novoroční ohlášky

Požehnaný nový rok 2019 všem blízkým i vzdáleným. 🙂 Na první pátek v měsíci, 4.ledna je pravidelný  Den modliteb za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání.Ve 14 hodin je tichá modlitba před Nejsvětější Svátostí Oltářní, v 15 hodin modlitba Korunky Božího milosrdenství, pak následuje společná adorace a v 16.30 hodin biskup Václav Malý bude […]

Celý článek

Farní ohlášky na závěr Adventu a na Vánoce

ZPOVĚDNÍ  TÝDEN Od pondělí 17.12 do pátku 21.12 každý den od 16 hodin do 19 hodin a během mše sv. budeme zpovídat. Prosím, využijte této příležitosti. Nenechávejte svatou zpověď na poslední chvíli.              POSLEDNÍ ADVENTNÍ TÝDEN V úterý 18.12. a ve čtvrtek 20.12. v 6 hodin ráno jsou u oltáře […]

Celý článek

Vánoce u sv.Ludmily

Vánoce u svaté Ludmily Program bohoslužeb najdete na následujícím odkazu: Vanoce_2018

Celý článek

Farní ohlášky na 1.neděli adventní 2.12.

Při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce. Po celou adventní dobu každé úterý a čtvrtek v 6 hodin ráno jsou u oltáře Panny Marie Roráty a po skončení je malá snídaně v sakristii. Ve středu 5.12.v předvečer památky sv.Mikuláše je v 16,30 mše svatá pro děti a po skončení je malý svatomikulášský program. Počítá se i […]

Celý článek

Vstup na večerní bohoslužby během adventních trhů

Náš kostel je každý den od 12 hodin do 16 hodin otevřený pro duchovní zastavení.V  sobotu od 10 hodin do 16 hodin.Vzhledem k hustému provozu během adventních trhů na náměstí v 16 hodin uzavíráme hlavní dveře a otevíráme boční vchod z pravé strany kostela, Je to z důvodu, aby odpolední mše sv. v 16,30 nebyly […]

Celý článek

Adventní roráty u sv.Ludmily

Po celý advent v úterý a ve čtvrtek v 6 hodin ráno jsou u oltáře Panny Marie slouženy rorátní mše sv. Srdečně zveme.

Celý článek

Adventní duchovní obnova na faře v sobotu 8.prosince

Zveme Vás na adventní duchovní obnovu k nám na faru v sobotu 8.12.V 9 hodin začínáme přednáškou z myšlenek kněze MUDr Ladislava Kubíčka, další přednáška je ve 10,30 hodin a vše ukončíme v poledne modlitbou Anděl Páně.V toto dopoledne nás bude provázet P.Jakub a herec Miroslav G.Částek.

Celý článek

Naše obnovené varhany na CD

Náš Spolek přátel přátel kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech vydal nové CD, na kterém jsou skladby G.F.Handela, J.S.Bacha, S.Karg – Eberta, F.Mendelsohn-Bartholdyho, O.Ravanella  hrané na našich obnovených varhanách v interpretaci  Jakuba JANŠTY.  CD v ceně 250 Kč jsou v prodeji v sakristii a ve všedních dnech u vchodu našeho kostela. Koupí tohoto CD  podpoříte tento […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 25.listopadu

Slavností JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE uzavíráme církevní rok. V pátek 30. 11. je svátek sv.Ondřeje, apoštola a v sobotu 1.prosince je památka sv.Emunda Kampiána, kněze a mučedníka. Příští neděle je 1. neděle adventní, kdy začíná cyklus C nedělního lekcionáře. Při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce, které umístěte na stupně oltáře. Při mši sv. v 11 hodin […]

Celý článek

Odložení brigády na vyklizení sklepa a půdních prostorů fary na sobotu 15.12.

Z administrativních důvodů musíme plánovanou brigádu svolanou na tuto sobotu 24. 11.odložit. Děkujeme za ochotu všem, kteří se přihlásili a prosíme, aby jejich pomocná ruka byla připravena na sobotu 15.12. Díky za pochopení.

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 18.listopadu

Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí. Ve středu je památka Zasvěcení Panny v Jeruzalémě, v pátek 22.11. je památka sv.Cecílie, panny a mučednice, patronky zpěváků a hudebníků. V sobotu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků z Vietnamu. Příští neděle je závěr církevního roku a je Slavnost Ježíše Krista Krále. Mše svaté […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 11. listopadu 2018

Dnes si připomínáme 100 leté výročí ukončení 1.světové války. Ve 13,30 hodin se na  10 minut na našem kostele rozezní zvony. Jejich zvuk nechť je prosbou za všechny lidské oběti této kruté války. Zároveň při všech bohoslužbách vykonáme sbírku na Charitu. V pondělí oslavíme památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Obvyklou mši svatou v 16, 30 hodin […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 4. listopadu

Dnes při latinské mši sv. v 9 hodin a pak při hlavní mši sv. v 11 hodin za celou farnost si připomeneme smutné výročí 100 let od stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Při obou bohoslužbách zazní úryvky z díla českého básníka Václava Renče PRAŽSKÁ LEGENDA  v podání herce Miroslava Gabriela Částka. Po celý dušičkový oktáv, tedy do 8. […]

Celý článek

Pastýřský list kardinála Dominika Duky ke 100. výročí republiky

Drazí přátelé, slavíme sto let naší republiky. Doslechl jsem se, či dočetl, že si církev ne dostatečně připomíná toto výročí. Rád bych na vysvětlenou dodal, že při přípravě jubilejního roku 2018 jsme se řadou institucí a komisí nejen navzájem informovali o připravovaných akcích, ale také jsme si je rozdělili. Pro naši Římskokatolickou církev připadlo v […]

Celý článek

Vzpomínka na naše zemřelé a první pátek

Letošní památka zesnulých připadá na první pátek, kdy se v naší farnosti modlíme za naše rodiny a nová kněžská i řeholní povolání. Tento sváteční den otevřeme ranní mší sv. v 7 hodin, v poledne bude další mše sv.za naše zemřelé. Od 14 hodin adorace, v patnáct Korunka Božího milosrdenství a v 16,30 při mši sv., […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 28.října

V tuto neděli při všech bohoslužbách vzpomeneme na stoleté jubileu naší  krásné vlasti. V 15 hodin se rozezní na 10 minut naše zvony. V pondělí si připomeneme památku blahoslavené mučednice Marie Restituty Kafkové. Ve středu je památka sv. Wolfganga, Ve čtvrtek 1.listopadu je Slavnost Všech svatých. V pátek je vzpomínka na všechny zemřelé. Zároveň je […]

Celý článek

Zveme vás…

V sobotu 3. listopadu se bude konat v aule Arcibiskupského gymnázia druhý ročník Janušova festivalu dětských chrámových sborů a schol. Zúčastnit by se ho mělo šest až sedm sborů. Podrobnosti o tomto festivalu se můžete dozvědět zde nebo na přiloženém plakátku. Odtud se účastníci přesunou do kostela svaté Ludmily na závěrečnou mši svatou, kterou bude […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 21.října

Dnešní neděle je 29.v mezidobí, při které zvlášť vzpomeneme  na misie.Během všech bohoslužeb vykonáme sbírku na pomoc misionářům. Mše sv.jsou jako obvykle v 9 hodin, v 11 za farnost a v 16,30 hodin. V pondělí 22.10 je památka sv. Jana Pavla II. V úterý památka sv. Jana Kapistránského, ve středu biskupa sv.Antonína Maria Klareta, v […]

Celý článek

Farní ohlášky na neděli 14. října 2018

Mše svaté jsou jako obvykle. V neděli je mše svatá v 9:00, 11:00 a  v 16:30. Při farní bohoslužbě v 11:00 se rozloučíme s P. Stanislavem, který po 15 letech obětavé služby přechází na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce. Díky za vše! V pondělí – památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. V […]

Celý článek

Náš kostel na Signal Festivalu

Již po páté  byl náš kostel sv. Ludmily  ve hře světel, stínů a obrazů. Povedlo se! Díky všem, kteří se na tom podíleli!  

Celý článek

Fotografie ze svěcení varhan 8. října 2018

Dne 8. října pan kardinál Dominik Duka u příležitosti 125. výročí posvěcení  našeho kostela požehnal renovované varhany. Byla to veliká událost a proto přijměte malou reportáž. Originály  fotografií můžete vidět zde.

Celý článek

Farní ohlášky od 6. do 7.neděle v mezidobí

V pátek slavíme svátek Stolce svatého apoštola Petra. V sobotu je památka sv.Polykarpa, biskupa a mučedníka.Příští neděli vykonáme sbírku Svatopeterský haléř. Vybrané peníze předáme přes arcibiskupství Svatému otci Františkovi, aby mohl pomoci tam, kde je to zapotřebí. Předem děkujeme za Vaší štědrost. POTVRZENÍ O DARECH Děkujeme všem dárcům našeho kostela  za pomoc během minulého roku. […]

Celý článek