Literárně-hudební pořad Ludmilino memento

Zveme vás na umělecké vystoupení s názvem Ludmilino memento, které se uskuteční v bazilice sv. Ludmily v neděli 12. listopadu od 18:30.

Na programu budou skladby J. S. Bacha, Franze Schuberta, Pietra Mascagniho, Charlese Gounoda či Césara Franca. Zazní také úryvek z Kristiánovy legendy, liturgické texty a verše Paula Cloudela, Ivana Slavíka, Jana Nerudy, E. M. Rilke a Fráni Šrámka.

Účinkují:
Marina Vyskvorkina – zpěv
Robert Fuchs – varhany
Vlasta Korbová a Arnošt Proschek – přednes

Připravilo sdružení výkonných umělců Svět hudby a krásného slova z.s.

(Pokračování textu…)

Koncert pro českou kněžnu 2023

Také letos proběhne 15. září slavnostní koncert v bazilice Svaté Ludmily na náměstí Míru s názvem KONCERT PRO ČESKOU KNĚZNU. Tento koncert již každoročně pořádá Městská část Praha 2 a Římskokatolická farnost u Baziliky sv. Ludmily na Vinohradech. Letos vystoupí orchestr a sbor HARMONIA PRAGA se svými sólisty (N. Šmausová – soprán, J. Horáková – alt, O. Holub – Číst více…

Nedělní varhanní hudba 2023

Začátkem podzimu proběhne 5. ročník svatoludmilského hudebního festivalu Nedělní varhanní hudba. Letos ovšem kvůli opravě rozety nebudou moci zaznít velké varhany, které jste slýchali v minulých ročnících. Festival tentokrát rozezní malé varhany Josefa Predigera v severním transeptu baziliky, které doplní další hudební nástroje nebo zpěv. Festival se tentokrát skládá ze 3 koncertů: Vstupné Číst více…

Bazilika sv. Ludmily s náměstím Míru

Oslavy 130 let baziliky sv. Ludmily

Zveme vás na oslavy 130. výročí vysvěcení kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech. V pátek 15. září se od 19 hodin koná Koncert pro českou kněžnu, v sobotu 16. září se od 16:30 uskuteční slavná mše sv. ke cti sv. Ludmily, kterou bude celebrovat apoštolský nuncius, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

V bazilice zazní Beethovenova Mše C dur

Srdečně vás zveme na koncert Pěveckého sboru ČVUT a Pražských pěvců v pátek 16. června. V jejich podání v bazilice sv. Ludmily zazní Mše C dur od Ludwiga van Beethovena. Sólových partů se ujmou Klára Muknšnáblová, Natália Zmrhalová, Filip Šťovíček, Daniel Pinc a Marie Pochopová. Koncert v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova začíná v 19:30. Vstupné je dobrovolné, v doporučené výši Číst více…

Program Noci kostelů

V pátek 2. června se koná již tradiční Noc kostelů. Bazilika sv. Ludmily se zapojí převážně hudebním nebo hudbou inspirovaným programem, který začíná v 18 hodin a končí ve 22.30. Podrobný program naleznete na plakátku níže nebo na webu Noc kostelů – Praha 2 – Vinohrady, kostel sv. Ludmily.