Speciální řada vína ke 130. výročí posvěcení baziliky

V bazilice svaté Ludmily bude v neděli 1. října L.P. 2023 v 11 hodin na závěr mše svaté slavnostně posvěceno červené víno „André 2022 – 130 svatá Ludmila“, symbolizující neprolitou krev první české světice. Víno oceněné titulem „šampión červených vín“ pochází z moravské vinařské obce Kobylí, z Mozaikového sklepa majitele Zdeňka Kopřivy. V rámci slavnostního aktu Číst více…

Koncert pro českou kněžnu 2023

Také letos proběhne 15. září slavnostní koncert v bazilice Svaté Ludmily na náměstí Míru s názvem KONCERT PRO ČESKOU KNĚZNU. Tento koncert již každoročně pořádá Městská část Praha 2 a Římskokatolická farnost u Baziliky sv. Ludmily na Vinohradech. Letos vystoupí orchestr a sbor HARMONIA PRAGA se svými sólisty (N. Šmausová – soprán, J. Horáková – alt, O. Holub – Číst více…

Plakátek modliteb za povolání 2023–2024

Program prvních pátků od září 2023 do srpna 2024

První pátky v měsíci u sv. Ludmily tradičně patří modlitbám za povolání k rodinnému, kněžskému a zasvěcenému životu. Adorace si mezi sebou rozdělí řeholní společenství spolu s bohosloveckým seminářem a farností, mše sv. budou sloužit biskupové, představitelé řeholních společenství nebo rektor semináře. Datum Kdo vede adoraci Mši sv. slouží 1. září Bratři františkáni P. Jakub Sadílek, OFM, provinciál 6. Číst více…

Nedělní varhanní hudba 2023

Začátkem podzimu proběhne 5. ročník svatoludmilského hudebního festivalu Nedělní varhanní hudba. Letos ovšem kvůli opravě rozety nebudou moci zaznít velké varhany, které jste slýchali v minulých ročnících. Festival tentokrát rozezní malé varhany Josefa Predigera v severním transeptu baziliky, které doplní další hudební nástroje nebo zpěv. Festival se tentokrát skládá ze 3 koncertů: Vstupné Číst více…

Bazilika sv. Ludmily s náměstím Míru

Oslavy 130 let baziliky sv. Ludmily

Zveme vás na oslavy 130. výročí vysvěcení kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech. V pátek 15. září se od 19 hodin koná Koncert pro českou kněžnu, v sobotu 16. září se od 16:30 uskuteční slavná mše sv. ke cti sv. Ludmily, kterou bude celebrovat apoštolský nuncius, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

Poděkování za 35 let kněžství

Kněží, kteří byli vysvěceni v roce 1988 se v úterý 27. června ve 12 hodin sejdou v naší bazilice sv. Ludmily, aby poděkovali při mši sv. za 35 let svého kněžství. Děkovnou bohoslužbu s nimi bude slavit jejich bývalý rektor semináře a nynější biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Zveme všechny přátelé zblízka i zdaleka.