V pondělí 8. října 2018 oslavila naše farnost výročí jednoho a čtvrt století od posvěcení kostela sv. Ludmily, které se uskutečnilo téhož dne roku 1893. Při té příležitosti byly požehnány čerstvě restaurované hlavní varhany, které zároveň slavily 120 let od svého uvedení do provozu v roce 1898. Záštitu nad celou akcí převzal ministr kultury ČR a Městská část Praha 2.

Slavnostní mši svaté předsedal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Koncelebroval nově ustanovený (od 1. října 2018) administrátor farnosti P. Jakub Berka a rovněž dosavadní farář P. Stanislav Surma.

Hudbou bohoslužbu doprovázel Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy pod vedením svého sbormistra Jakuba Zichy. Za varhany usedl profesor pražské konzervatoře Jan Kalfus, sólových pěveckých partů se ujali sólisté Národního divadla Stanislava Jirků (mezzosoprán) a František Zahradníček (basbaryton).

Na úvod bohoslužby zazněl sborový zpěv bez doprovodu varhan „Mnogaja ljeta“, užívaný jako oslava šťastného času v pravoslavné liturgii. Poté český primas Duka požehnal restaurované varhany, které slavnostním zvukem doprovázely celý další průběh bohoslužby.

V průběhu mše sv. si přítomní mohli vyslechnout vybrané části oratoria Svatá Ludmila a některé z Biblických písní Antonína Dvořáka. Bohoslužbu uzavřel starobylý chvalozpěv „Bože, chválíme tebe“ a „Hospodine, pomiluj ny“ z Dvořákovy Svaté Ludmily.

Ještě předtím pohovořila o proběhlém restaurování varhan statutární zástupkyně Spolku přátel kostela sv. Ludmily Iva Rosario. Účastníky pozdravil i varhaník Pavel Černý, představitel dřívějšího Občanského sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2, které restaurování varhan iniciovalo.

Představení varhan

Již v předvečer slavnosti proběhlo představení restaurovaných varhan, které zahájil svým koncertem Jakub Janšta. Zvukové možnosti nástroje představil prostřednictvím skladeb G. F. Händela, J. S. Bacha, S. Karg-Elerta, F. Mendelssohna-Bartholdyho a O. Ravanella.

Na koncert navázala přednáška o proběhlém restaurování varhan vedená diecézním organologem Štěpánem Svobodou za účasti varhanáře Josefa Brachtla z Varhanářské dílny Kánský-Brachtl, která restaurování provedla. Na závěr dostali zájemci možnost prohlédnout si restaurované varhany přímo na kůru.

Autorka fotografií: Martina Řehořová, Člověk a Víra

Odkazy

Kategorie: Reportáže