Život v naší farnosti od 25.neděle v mezidobí ke dnům jubilea naší baziliky sv.Ludmily…

Dnes vykonáme sbírku pro církevní školství. V úterý je památka sv.Kosmy a Damiána, mučedníků, patronů lékařů a lékárníků. Ve středu je památka sv.Vincence z Paula, kněze. Ve čtvrtek je slavnost sv.Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Zveme na pouť do Staré Boleslavi a nebo do naší katedrály. Program je na vývěsce. V pátek je svátek sv. Michaela, Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od 20.neděle v mezidobí až ke dvacáté první…

Nedělní bohoslužby v  srpnu jsou jen v 11 hodin a v 16.30 hodin. Mše svaté  v ostatní dny   jsou vždy v 16.30 hodin. Mše sv. v 9 hodin začnou až od 10.září. Bazilika ve všední dny v srpnu je přístupná do 20 hodin. V pondělí je památka sv. Pia X., papeže, v úterý je památka Panny Marie Královny, ve středu sv. Růženy z Limy, Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od svátku Proměnění Páně k devatenácté neděli v mezidobí…

Nedělní bohoslužby v  srpnu jsou jen v 11 hodin a v 16.30 hodin. Mše svaté  jsou v ostatní dny  vždy v 16.30 hodin. Bazilika ve všední dny v srpnu je přístupná do 20 hodin. V pondělí je památka sv.Sixta II., papeže a druhů, mučedníků. V úterý památka sv.Dominika, zakladatele řádu kazatelů. Ve středu je svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy, ve Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od 17.neděle k svátku Proměnění Páně…

Nedělní bohoslužby v  srpnu jsou jen v 11 hodin a v 16.30 hodin. Mše svaté  jsou v ostatní dny  vždy v 16.30 hodin. Bazilika ve všední dny v srpnu je přístupná do 20 hodin.  Poslední červencový den, v pondělí je památka sv.Ignáce z Loyoly, kněze zakladatele Jezuitského řádu. V úterý je památka sv.Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele Církve, zakladatele Redemptoristů, ve středu Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od 14.neděle v mezidobí po celý červenec

Nedělní bohoslužby během července a srpna jsou jen v 11 hodin a v 16.30 hodin. Mše svaté  jsou v ostatní dny  vždy v 16.30 hodin. Bazilika ve všední dny od 10.července do 28. července je přístupná do 20 hodin. V 15.30 hodin je krátká komentovaná prohlídka. Přihlaste se u průvodce Lukáše. V úterý je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, v pátek Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od 13.neděle v mezidobí ke čtrnácté…

Nedělní bohoslužby během července a srpna jsou jen v 11 hodin a v 16.30 hodin. Mše svaté  jsou v ostatní dny  vždy v 16.30 hodin. Bazilika ve všední dny od 10.července do 28. července je přístupná do 20 hodin. V 15 hodin je komentovaná prohlídka. V pondělí je svátek sv.Tomáše, apoštola, v úterý památka sv.Prokopa, opata, ve středu je slavnost Číst více…

Život v naší bazilice sv.Ludmily od 12.neděle v mezidobí ke třinácté…

V tuto neděli je poslední půlhodina naši Nedělní školy ihned po mši sv. v 11 hodin. Pokračování v novém bude od poloviny září. Nedělní bohoslužby během července a srpna jsou jen v 11 hodin a v 16.30 hodin. Mše svaté  jsou v ostatní dny  vždy v 16.30 hodin. Bazilika ve všední dny od 10.července do 28. července je přístupná do 20 Číst více…

Bazilika sv. Ludmily během léta

Nedělní bohoslužby během července a srpna jsou jen v 11 hodin a v 16.30 hodin. Mše svaté v ostatní dny jsou vždy v 16.30 hodin. Bazilika je ve všední dny od 10. července do 28. července přístupná do 20 hodin. V 15 hodin je komentovaná prohlídka. Buďte našimi hosty.