Život naší farnosti od 2.neděle v mezidobí ke třetí…

V pondělí ke památka sv.Antonína, opata, v úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Po celý týden se modlíme za sjednocení všech křesťanů. Ve čtvrtek je památka sv.Fabiána, papeže, a sv.Šebestiána, mučedníků. V pátek je památka sv.Anežky, panny a mučednice. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příští neděle je 3. v mezidobí a je to neděle Božího Číst více…

Život naší farnosti od Křtu Páně ke 2.neděli v mezidobí…

Dnes při každé mši sv. obnovíme svůj křestní slib. Koncert na závěr Vánoc Spolek přátel kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech vás zve na třetí Koncert na závěr Vánoc. Již tradičně účinkuje vokálně-instrumentální soubor Linha Singers. Koncert se koná v kostele sv. Ludmily dnes, v neděli 9. ledna 2022 od 19 hodin. Vstupné dobrovolné. Od pondělí Číst více…

Život naší farnosti od slavnosti Zjevení Páně ke svátku Křtu Páně

Dnes při všech bohoslužbách slavíme svaté Tři krále. Žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. Po mši sv. v 11 hodin je další Nedělní škola – náboženství pro malé a velké. V pondělí si připomínáme památku Nejsvětějšího Jména Ježíš. V pátek je první pátek v měsíci. V tento den je v naší farnosti věnován modlitbám za duchovní povolání. Číst více…

Za Miroslavem Gabrielem Částkem

K ránu 22. prosince přešel na věčnost přítel naší farnosti, akolyta a lektor, herec Miroslav Gabriel Částek. Do poslední chvíle sloužil Božímu slovu a interpretaci krásných duchovních textů. Byl nestorem divadla jednoho herce. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí! Vinohradská farnost sv. Ludmily P. S. Naposledy u nás účinkoval při bohoslužbě Číst více…

Obálka knížky Život a výzvy sv. kněžny Ludmily

Publikace k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily

Během roku 2021 vyšly dvě knížky Mons. prof. Petra Piťhy věnované svaté kněžně Ludmile, a to při příležitosti 1100. výročí jejího úmrtí. Obě publikace můžete zakoupit v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru denně (kromě neděle) od 12 do 16 hodin, případně objednat na e-mailu 
pastorace@centrum.cz. Křížová cesta se sv. Ludmilou Snad to byl Kelch, snad sama k tomu Číst více…

Pozvání biskupů k synodálnímu procesu

Z rozhodnutí papeže Františka byl zahájen několikaletý synodální proces. Níže si můžete přečíst společné slovo českých a moravských biskupů, které zaznělo při bohoslužbách v neděli 10. října 2021. (Viz též další informace k synodě na webu Cirkev.cz). Drahé sestry a drazí bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo Číst více…

Poděkování P. Zachariášovi

Na základě dohody generálního vikáře biskupa Zdenka a opata Daniela přechází P. Zachariáš k 1. červenci do farnosti sv. Václava na Smíchově. Děkuji mu za jeho službu, vznešenou liturgii a za vše krásné a dobré, co v naší svatoludmilské farnosti vykonal. V mnohém mě inspiroval. Vždy jsem měl k němu úctu a přátelství. Přeji mu Boží požehnání, ochranu Panny Číst více…