Prožíváme Rok sv. Ludmily…

Obrazy zde vystavené jsem namaloval asi před pěti až patnácti lety. Některé z nich byly představeny již jinde – ve Strahovském klášteře, v Národní galerii, nedávno pak v kostele v Klecanech.

Ve své práci spojuji dva své hlavní náměty – národní a křesťanský. Ještě jako student jsem tak došel k cyklům českých světců.
Snad mne k tomu tehdy nepřímo postrčil i masivní nástup relativistické postmoderny.
Na Akademii jsme však měli velmi kvalitní přednášky z křesťanské ikonografie. Zde pak nalézaly protiváhu.

V malbě jsem vždy čerpal zejména ze tří zdrojů. Z české gotiky, z českého baroka a z tradice máneso-alšovské (do které počítám i Josefa Ladu).
Neodříkám se ani odkazu východního, byzantského.
Z klasické moderny mně vždy byli blízcí především Henri Matisse a Georges Braque.

Musím zde s vděkem vzpomenout na své velké učitele – Jiřího Načeradského, Zdeňka Berana a Milana Knížáka.
A poděkovat farnosti svaté Ludmily za to, že mně tuto výstavu umožnila.
Tak tedy – svaté kněžně!

Jan Stoss

Kategorie: Výstavy