Dvořákův symfonický orchestr pod vedením dirigentů Jaroslava Vodňanského a Felixe Slováčka ml. zahrál v neděli 5. září 2021 na počest svaté Ludmily. V letošním roce od její mučednické smrti uplynulo 1100 let.

Přítomné diváky slavnostního koncertu přivítal P. Jakub Berka, farář farnosti sv. Ludmily. Starostka městské části Praha 2 Jana Černochová v proslovu zmínila historický, společenský, ale také morální význam svaté Ludmily. „Tento koncert je pomyslným vyvrcholením Roku svaté Ludmily, kdy jsme na dvojce připravili mnoho akcí, abychom tuto první českou a slovanskou světici připomněli, neboť šlo u hluboce duchovní a moudrou ženu. Svatá Ludmila vychovala jednoho z našich největších vladařů, který se stal symbolem české státnosti a patronem českého národa, svatého Václava,“ připomněla Jana Černochová.

Záznam koncertu

Na slavnostním koncertu zazněly skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, Pavla Josefa Vejvanovského a vystoupil sbor katedrály sv. Víta. V průběhu koncertu bylo slavnostně rozsvíceno zrekonstruované venkovní osvětlení schodiště kostela sv. Ludmily od Františka Křižíka, a to za doprovodu Meditace na staročeský chorál sv. Václava od Josefa Suka. Koncert pořádala městská část Praha 2 ve spolupráci s římskokatolickou farností svaté Ludmily.