Na základě dohody generálního vikáře biskupa Zdenka a opata Daniela přechází P. Zachariáš k 1. červenci do farnosti sv. Václava na Smíchově.

Děkuji mu za jeho službu, vznešenou liturgii a za vše krásné a dobré, co v naší svatoludmilské farnosti vykonal. V mnohém mě inspiroval. Vždy jsem měl k němu úctu a přátelství.

Přeji mu Boží požehnání, ochranu Panny Marie, dary Ducha a zdraví těla. S P. Pavlem mu tisknu ruku a upřímně za vše děkuji, Pán Bůh zaplať!

P. Jakub

Kategorie: Aktuality