Výstava obrazů Jana Samce v kostele sv. Ludmily začala v období epidemické uzávěry, a proto se nemohla konat veřejná vernisáž. V pondělí 31. 5. 2021 se uskutečnila dernisáž výstavy, které se zúčastnil sám akademický malíř Jan Samec, který osobně povyprávěl o své umělecké tvorbě.