RORÁTY u sv. Ludmily

Zveme Vás v úterý a čtvrtek v 6 hodin ráno na adventní roráty. Jsou jako obvykle slouženy u oltáře Panny Marie v levé chrámové lodi.
Poslední roráty budou na Štědrý den v 8 hodin v hlavní lodi kostela.

Dnes po mši sv. v 11 hodin je opět naše Nedělní škola – náboženství pro malé i velké.
Další bude až po Novém roce v neděli 2.ledna.

Dnes vychází farní občasník DOBRÁ ZPRÁVA, kde je celý program vánočních bohoslužeb. Je Vám k dispozici vzadu na stolečku.
Dnes na závěr mše sv. v 11 hodin bude představen nový web farnosti, který začne plně fungovat od pondělí.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ

V pondělí, v úterý a ve středu od 16 hodin do 18 hodin budeme zpovídat. Prosíme, využijte této příležitosti a nenechávejme svátost smíření na poslední chvíli.

Na Hod Boží, pak 26. prosince i na Nový rok a 2. ledna chceme zpřístupnit náš betlém v kostele. Prosíme pomozte nám jej střežit a tím umožnit návštěvníkům jej zhlédnout.
Rozpis služeb je na stolečku vzadu.

Nástěnné kalendáře jsou k prodeji v sakristii či během týdne u služby v kostele.

Kategorie: Ohlášky