Začíná nový církevní rok. Při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce.

Tradiční roráty během Adventu jsou každé úterý a čtvrtek v 6 hodin ráno.

Vytápění lavic během bohoslužeb v zimě

I když víme, jaká je tížívá energetická situace, přesto jsme se rozhodli, že naše věřící nenecháme mrznout. Během neděle budeme ve všech lavicích topit, ve všední dny jen v prvních pěti lavicích.

POKRAČUJE NAŠE NEDĚLNÍ ŠKOLA

Každou neděli ihned po mši sv. v 11 hodin pokračuje naše Nedělní škola. Katechismus pro malé i velké. Půlhodinka, kdy poznáváme poklad víry je v bočním prostoru u oltáře sv.Josefa. Dnes se dotkneme Slavnosti Krista Krále a otevřeme dějiny spásy.

INTENZIVNÍ PŘIPRAVA NA SVÁTOSTI (křest. první sv. příjmání, biřmování) pokračuje v úterý 29. listopadu od 18.00 hodin na faře.

Ve středu je svátek sv .Ondřeje, apoštola, ve čtvrtek památka sv.Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka.

V pátek je první pátek v měsíci.Je to Den modliteb za rodiny a kněžská i řeholní povolání. Začínáme vystavením Nejsvětější Svátosti Oltářní, pak v 15 hodin Korunkou Božího milosrdenství. V 15.30 hodin je společná adorace a v 16.30 hodin slouží mši svatou otec biskup Zdenek Wasserbauer.

V sobotu je památka sv. Františka Xaverského.

V sakristii jsou k prodeji naše stolní kalendáře. Cena je 100 Kč. Koupí podpoříte naší baziliku. Děkujeme.

Zveme vás na vystoupení pěveckých sborů v rámci 30. Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena. V sobotu 3. prosince od 13 do 16 hodin se na schodech baziliky vystřídá celkem 9 pěveckých sborů z různých zemí Evropy:

  • 13:00–13:20 Mixed choir NATANAEL, Slovinsko
  • 13:20–13:40 MPZ Cantus PoPuli, Chorvatsko
  • 13:40–14:00 Cantoria Praha, Česká republika
  • 14:00–14:20 Plunge Mykolas Oginskis art school boy and youth choir, Litva
  • 14:20–14:40 Prímadonky, Česká republika
  • 14:40–15:00 Pěvecký sbor Gymnázia Havířov, Česká republika
  • 15:00–15:20 The Cathedral Boys’ Choir PUERI CANTORES TARNOVIENSES, Polsko
  • 15:20–15:40 Český sbormistrovský sbor, Česká republika
  • 15.40–16.00 Budapest Lantos Choir, Maďarska

Příští neděle je 2.adventní.

Kategorie: Ohlášky