V neděli 3. dubna při mši sv. v 11 hodin zazní v našem kostele Missa brevis, kterou napsal italský renesanční skladatel Andrea Gabrieli. Účinkují Cantus amici pod vedením Lukáše Dobrodinského. Můžete se těšit také na skladbu Jesu, dulcis memoria, kterou zkomponoval Tomas Luis de Victoria.