V neděli 2. října si připomínáme Anděle strážné. V 9 hodin je mše sv. v latinském jazyce.

V 19 hodin je již třetí koncert našeho varhanního festivalu. Účinkuje Ivana Michalovičová.

V úterý je památka sv.Františka z Assisi, ve středu památka sv.Faustiny Kowalské, panny. V pátek je památka Panny Marie Růžencové.

MODLITBA Posvátného růžence

Měsíc říjen patří modlitbě růžence. Od pondělí do soboty se od 16 hodin pomodlíme růženec. Prosíme ty, kteří mají zájem se předmodlívat, aby se přihlásili v sakristii.

PRVNÍ PÁTEK s ARCIBISKUPEM JANEM

Na první pátek 7.října, kdy se modlíme za nová kněžská a řeholní povolání a za rodiny v 16.30 hodin přivítáme našeho nového arcibiskupa a primase českého Mons. Jana Graubnera. Ten bude slavit mši sv. na tento úmysl. Ve 14 hodin bude tichá adorace, v 15 hodin se pomodlíme Korunku Božího milosrdenství, v 15.30 hodin společnou adoraci povedou sestry – Dcery Božské lásky.

129 Let OD POSVĚCENÍ NAŠÍ BAZILIKY

Zveme Vás v sobotu 8.října v 16.30 hodin na oslavu posvěcení naší baziliky. Slavnou mši sv. spolu s P.Jakubem a P.Pavlem bude sloužit P.Cyril. Instrumentální mši sv. budou doprovázet Jaroslav Tůma na varhany a houslistka Lucie Sedláková Hůlová.

Příští neděle je 28. v mezidobí.

OPĚT ZAČÍNÁ NEDĚLNÍ ŠKOLA

Po loňské úspěšné zkušenosti, od neděle 9.10. ihned po mši sv. v 11 hodin začne naše Nedělní škola. Katechismus pro malé i velké. Půlhodinka, kdy poznáváme poklad víry je v bočním prostoru u oltáře sv.Josefa.

INTENZIVNÍ PŘIPRAVA NA SVÁTOSTI (křest. první sv.příjmání, biřmování) začíná v úterý 11.října od 17.30 hodin v kostele. Prosíme zájemce, aby na toto první setkání přišli. Vše domluvíme…Letos přípravu povede farář P. Jakub.

Kategorie: Ohlášky