V úterý je památka sv.papeže Jana XXIII., ve středu sv.Radima, biskupa, v sobotu sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.

V neděli je 29.v mezidobí.

MODLITBA Posvátného růžence

Měsíc říjen patří modlitbě růžence. Každý den se od 16 hodin modlíme růženec. Prosíme ty, kteří mají zájem se předmodlívat, ať se přihlásí v sakristii.

OPĚT ZAČÍNÁ NEDĚLNÍ ŠKOLA

Po loňské úspěšné zkušenosti, od této neděle ihned po mši sv. v 11 hodin začne naše Nedělní škola. Katechismus pro malé i velké. Půlhodinka, kdy poznáváme poklad víry je v bočním prostoru u oltáře sv.Josefa.

INTENZIVNÍ PŘIPRAVA NA SVÁTOSTI (křest. první sv.příjmání, biřmování) začíná v úterý 11.října od 17.30 hodin v kostele. Prosíme zájemce, aby na toto první setkání přišli. Vše domluvíme…Letos přípravu povede farář P. Jakub.

Od čtvrtka začíná SYGNÁLFESTIVAL. Letos po 4 letech opět uvidíte zajímavou videoprojekci na fasádě naší baziliky.

Příští neděli je závěrečný koncert našeho varhanního festivalu. Účinkuje polský varhaník Ireneusz Wyrwa. POZOR! Začátek koncertu je již od 18 hodin. Po skončení v 19.15 bude následovat venkovní projekce v rámci Signálfestivalu.

Kategorie: Ohlášky