V pondělí je památka sv.Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v úterý svátek sv.Lukáše, evangelisty, patrona lékařů, v pátek je památka bl. Karla Rakouského, v sobotu je památka sv.Jana Pavla II.

V neděli je 30.v mezidobí – Misijní neděle.

MODLITBA Posvátného růžence

Měsíc říjen patří modlitbě růžence. Každý den se od 16 hodin modlíme růženec. Prosíme ty, kteří mají zájem se předmodlívat, ať se přihlásí v sakristii.

PORAČUJE NAŠE NEDĚLNÍ ŠKOLA

Každou neděli ihned po mši sv. v 11 hodin pokračuje naše Nedělní škola. Katechismus pro malé i velké. Půlhodinka, kdy poznáváme poklad víry je v bočním prostoru u oltáře sv.Josefa.

INTENZIVNÍ PŘIPRAVA NA SVÁTOSTI (křest. první sv.příjmání, biřmování) je v toto  úterý 18.října od 18.00 hodin na faře.

Dnes je závěrečný koncert našeho varhanního festivalu. Účinkuje polský varhaník Ireneusz Wyrwa. POZOR! Začátek koncertu je již od 18 hodin. Po skončení v 19.15 bude následovat venkovní projekce v rámci Signálfestivalu.

 V pátek 21. října od 19 hodin se v bazilice sv. Ludmily koná koncert, na kterém zazní Mše F-dur od polského skladatele J. M. K. Poniatowského (1816–1873).

Vystoupí Lvovská filharmonie a Haličský komorní sbor pod vedením Sebastiana Perłowského, sólisté Olesya Bubela – soprán, Tetyana Vakhnovska – mezzosoprán, Andrii Voziian – tenor a Viktor Yankovskyi – baryton. Koncert se koná pod záštitou arcibiskupa pražského a primase českého Mons. Jana Graubnera a starostky městské části Praha 2 Ing. Alexandry Udženija.

Vstup je volný, všichni jste srdečně zváni.

Kategorie: Ohlášky