Dnes je Den modliteb za misie. Sbírku, kterou vykonáme během všech bohoslužeb je určena misionářům. Děkujeme za Vaší štědrost.

V pátek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Je to také den vzniku Československa. V sobotu je památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice.

Příští neděle je 31. neděle v mezidobí.

MODLITBA Posvátného růžence

Měsíc říjen patří modlitbě růžence. Každý den se od 16 hodin modlíme růženec. Prosíme ty, kteří mají zájem se předmodlívat, ať se přihlásí v sakristii.

PORAČUJE NAŠE NEDĚLNÍ ŠKOLA

Každou neděli ihned po mši sv. v 11 hodin pokračuje naše Nedělní škola. Katechismus pro malé i velké. Půlhodinka, kdy poznáváme poklad víry je v bočním prostoru u oltáře sv.Josefa.

INTENZIVNÍ PŘIPRAVA NA SVÁTOSTI (křest. první sv.příjmání, biřmování) bude  v úterý 1. listopadu od 18.00 hodin na faře. Zájemci o křest a ostatní svátosti se mohou ještě přihlásit v sakristii a nebo u P.Jakuba.

Kategorie: Ohlášky