Dnes při mši sv. v 9 hodin účinkoval Chorus Egrensis a Gaudium Praha. Děkujeme za krásný doprovod latinské mše sv.

Ve středu je svátek Posvěcení Lateránské baziliky, ve čtvrtek památka sv.Lva Velikého, papeže a učitele Církve. V pátek je památka sv.Martina, biskupa a v sobotu je památka sv.Josafata.

Příští neděle je 33.v mezidobí.

Nezapomeňme, že můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínkou je svatá zpověď, účast na mši sv. se svatým přijímáním a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé. Vždy připojme Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria, modlitbu na úmysl Svatého otce Františka.

POKRAČUJE NAŠE NEDĚLNÍ ŠKOLA

Každou neděli ihned po mši sv. v 11 hodin pokračuje naše Nedělní škola. Katechismus pro malé i velké. Půlhodinka, kdy poznáváme poklad víry je v bočním prostoru u oltáře sv.Josefa. Dnes budeme hovořit o Andělech a odpustcích pro naše zemřelé.

INTENZIVNÍ PŘIPRAVA NA SVÁTOSTI (křest. první sv.příjmání, biřmování) pokračuje příští úterý 15. listopadu od 18.00 hodin na faře. Zájemci o křest a ostatní svátosti se mohou ještě přihlásit v sakristii a nebo u P.Jakuba.

Kategorie: Ohlášky