Tradiční roráty během Adventu jsou každé úterý a čtvrtek v 6 hodin ráno.

V úterý je památka sv.Mikuláše, biskupa, ve středu je památka sv.Ambrože, biskupa a učitele Církve. Ve čtvrtek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V sobotu je památka Panny Marie Loretánské. Podvečerní mši sv. budou doprovázet účastníci varhanního kurzu po vedením MgrA Miroslava Pšeničky.

Příští neděle je 3.adventní, zvaná Gaudete.

Duchovní obnova naší farnosti „ V TOBĚ BUDOU POŽEHNÁNA VŠECHNA POKOLENÍ ZEMĚ“ (1.Gen. 12,3) – (Postava Abraháma ve Starém zákoně) v SOBOTU 10.12. od 9:30 hod. do 12:00 hodin na faře v  Jugoslávské 27. Dopolednem provází  P.Th.Lic. Tomáš Cyril MATĚJEC Ph.D. et Ph.D.OPraem. Srdečně Vás zveme

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI

Kromě pravidelného zpovídání půl hodiny před každou mší svatou, budeme ve dnech : úterý 20.12., středa 21.12., čtvrtek 22.12.od 16:00 hodin do 18:00 zpovídat. Upřímně zveme. Prosím, nenechávejte sv. zpověď na poslední chvíli.

Dnes Nedělní škola nebude. Sejdeme se až příští neděli 11.12.

V sakristii jsou k prodeji naše stolní kalendáře. Cena je 100 Kč. Koupí podpoříte naší baziliku. Děkujeme.

Kategorie: Ohlášky