V pátek 10. června 2022 se naše farnost připojí k již tradiční akci, která má za cíl představit náš kostel a dění v něm širší veřejnosti. Letos se můžete u sv. Ludmily těšit na následující body programu:

18:00 – 18:45Varhanní koncert
Účinkuje: Iva Rosario, Jakub Šimek
19:15 – 19:45Hudební nokturno
Flétnové kvarteto žáků konzervatoře Jaroslava Ježka
20.00 – 20.30Přednáška
Stručný výklad o historii kostela a významných osobnostech, které jsou s ním spjaté. Přednese P. Mgr. Jakub Berka, O.Praem.
20:45 – 21:15Svatoludmilská gregoriánská schola
V pásmu gregoriánského i ambrosiánského chorálu bude možné zaposlouchat se do zpěvů, které se nezměnily po staletí.
21.30 – 22.00Letní kino: Dokument o premonstrátech, dokument o Praze 2
Promítání před kostelem sv. Ludmily
22.30Zakončení Noci kostelů – společná modlitba

V průběhu noci kostelů bude možno u oltáře sv. Cyrila a Metoděje napsat a zanechat prosby na různé úmysly. Na tyto úmysly bude sloužena mše v neděli 12. 6. 2021.

Víc informací o akci najdete na www.nockostelu.cz.