Po celý srpen je prázdninový pořad bohoslužeb. To znamená, že nedělní mše sv. v 9 hodin nebude. Budou pouze v 11 a v 16.30 hodin. Ostatní program během prázdnin se nemění.

V pondělí je památka sv. Alfonse Marie z Liguori, v úterý sv. Juliana Eymarda, kněze, ve čtvrtek je památka sv.Jana Marie Vianneye, patrona kněží. V pátek je památka Panny Marie Sněžné. V sobotu je svátek Proměnění Páně.

5. srpna je první pátek v měsíci a ten vždy patří modlitbám za kněžská a řeholní povolání í za naše rodiny. I během prázdnin vše pokračuje. Od 14 hodin je tichá adorace, v 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství, od 15.30 hodin je společná adorace. V 16.30 hodin slouží mši sv. naši kněží z farnosti.

Následující neděle je 19. v mezidobí.

V pondělí 8.srpna je památka sv.Dominika, v úterý svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. Ve středu prožíváme svátek sv.Vavřince. Ve čtvrtek 11.srpna si připomínáme sv.Kláru. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

14.srpna je 20. neděle v mezidobí.

V neděli v 19.30 hodin na nádvoří Strahovského kláštera je další koncert z cyklu Strahovská nocturna. Upřímně zveme

V pondělí 15.srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V sobotu si připomínáme sv.Bernarda, opata a učitele Církve.

21.srpna je 21.neděle v mezidobí

V pondělí je památka Panny Marie Královny, ve středu svátek sv.Bartoloměje, apoštola, v sobotu je památka sv.Moniky, matky sv.Augustina.

28.srpna je 22.neděle v mezidobí. Při mši sv. požehnáme našim školákům a studentům pro začátek nového školního roku.

Kategorie: Ohlášky