V úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Ve čtvrtek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

V den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně se pomodlíme po mši sv. litanie k Srdci Páně.

Příští neděle je 13. v mezidobí.

Kategorie: Ohlášky