Po celý červenec a srpen je prázdninový pořad bohoslužeb. To znamená, že nedělní mše sv. v 9 hodin nebude. Budou pouze v 11 a v 16.30 hodin. Ostatní program během prázdnin se nemění.

Dnes v 19.45 hodin na nádvoří Strahovského kláštera je Koncert 2.ročníků Strahovských nocturen. Srdečně zveme.

V pondělí je památka sv.Prokopa, opata, v úterý je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Ve středu je památka sv.Marie Goretti, panny a mučednice. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Příští neděle je 15.v mezidobí.

Kategorie: Ohlášky