V pondělí ke památka sv.Antonína, opata, v úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Po celý týden se modlíme za sjednocení všech křesťanů.

Ve čtvrtek je památka sv.Fabiána, papeže, a sv.Šebestiána, mučedníků. V pátek je památka sv.Anežky, panny a mučednice. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Příští neděle je 3. v mezidobí a je to neděle Božího slova.

Dnes po mši sv. v 11 hodin pokračuje naše Nedělní škola pro malé i velké.

Kategorie: Ohlášky