Dnes v 9 hodin je mše sv. v latinském jazyce.

Dnes v 19 hodin začíná 4.ročník našeho varhanního festivalu. Za naše varhany usedne Svatovítský varhaník Josef Kšica.

Zítra, v pondělí, v úterý a ve středu dopoledne je náš kostel z důvodu natáčení filmu o Anně Frankové uzavřen. Mše sv. v pondělí bude v kostele sv.Mikuláše ve Vršovicích v 16.30 hodin a v úterý v 18 hodin. Ve středu již bude mše sv. v 16.30 hodin u nás jako obvykle. Prosíme o laskavé pochopení.

Od středy 7.9. začíná novéna ke cti sv.Ludmily. Na začátku mše sv. se pomodlíme litanie.

Ve středu v 19 hodin pořádá naše Městská část Praha 2 koncert duchovní hudby, kde mezi interprety účinkuje náš varhaník Ondřej Hrubý. Podrobnosti jsou na plakátě.

Ve čtvrtek je svátek Narození Panny Marie. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

11.září je 24.neděle v mezidobí.

V pondělí 12.září a v úterý 13. září od 11 hodin bude generální úklid kostela před slavností. Prosíme, pomozte nám.

Ve středu 14.9. na svátek Povýšení Sv. Kříže bude od 16 hodin tichá adorace za mír na Ukrajině. Pak bude následovat mše sv.

KOSTEL SV.LUDMILY BAZILIKOU MINOR

Ve čtvrtek 15.9. od 11 hodin do 18 hodin bude probíhat na náměstí Míru Svatoludmilský jarmark, který pořádá DIAKONIE. Svou účastí podpoříte dobré dílo.

V 19.30 hodin začíná slavnostní koncert. Prosíme o pomoc s organizací. Přihlaste se u pana Ing.Karla Vlasáka a nebo v sakristii.

V pátek v 16.30 hodin při slavné mši sv. otec arcibiskup Jan spolu s apoštolským nunciem prohlásí náš kostel basilikou minor. Srdečně zveme ctitele naší kněžny sv.Ludmily.

V neděli 18. září je 25. neděle v mezidobí. V 11 hodin bude slavná mše sv., v jejímž závěru udělíme ocenění Šál sv.Ludmily.

Kategorie: Ohlášky