Dnes je Neděle Božího slova. Věnujme větší pozornost Písmu svatému…

V pondělí je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve, patrona novinářů. V úterý je svátek Obrácení sv.Pavla, apoštola. Je to závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu je památka sv.Timoteje a Tita, biskupů, ve čtvrtek památka zakladatelky řádu sv.Voršily sv. Anděly Merici. V pátek si připomeneme sv.Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve a zároveň císaře sv.Karla Velikého. V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Příští neděle je 4.neděle v mezidobí.

Dnes po mši sv. v 11 hodin je pravidelná Nedělní škola – náboženství pro malé i velké. Je to krátké zastavení, kdy si vyprávíme o nauce Církve. Vše je krátké a výstižné. Setkání trvá pouhých 30 minut. Prosíme, udělejte si čas.

Kategorie: Ohlášky