V pondělí je památka sv. Jana Boska, kněze, zakladatele Salesiánů. Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu – HROMNICE. Při mši sv. v 16.30 hodin budeme žehnat svíce.

Ve čtvrtek je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Při podvečerní mši sv. udělíme individuálně svatoblažajské požehnání.

V pátek je první pátek v měsíci, který je u nás věnován modlitbám za duchovní povolání. Program jako obvykle začíná ve 14 hodin a vyvrcholí v 16.30 hodin mší sv., kterou bude slavit náš pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Srdečně Vás zveme.

V sobotu je památka sv.Agáty, panny a mučednice.

Příští neděle je 5.neděle v mezidobí.

Dnes po mši sv. v 11 hodin je pravidelná Nedělní škola – náboženství pro malé u velké.

Kategorie: Ohlášky