V úterý je památka sv. Josefiny Bakhity, panny, ve čtvrtek sv.Scholastiky. V pátek je památka Panny Marie Lurdské. Je to Světový den nemocných.V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

V sobotu 12.2. oslavíme v naší farnosti DEN NEMOCNÝCH. Při podvečerní mši sv. budeme udělovat svátost Pomazání nemocných. Prosíme zájemce o tuto svátost, aby se přihlásili v sakristii. Je nutné si v průběhu týdne vykonat sv.zpověď.

Dnes opět po mši sv. v 11 hodin je naše Nedělní škola – náboženství pro malé i velké.

Kategorie: Ohlášky