Mše sv. v 9 hodin je v latinském jazyce.

Při mši sv. v 11hodin je další již třetí skrutinium našich katechumenů. Při bohoslužbě, kterou doprovází sbor Cantus amici zazní Missa brevis od Andrea Gabrieli.

Každý pátek po odpolední mši sv. a v neděli v 15.45 hodin se modlíme v kostele Křížovou cestu.

Repríza DUCHOVNÍ OBNOVY naší farnosti bude v úterý 5.dubna v 19 hodin na faře. Duchovní obnovu povede P.Cyril. Srdečně zveme Vás i Vaše přátele.

Prosíme, využijte svatopostní čas ke svaté zpovědi. Plánujeme zpovědní třídenní a to ve Svatém týdnu od pondělí 11. 4. do Škaredé středy od 16 hodin do 18 hodin.

Naše Nedělní škola je opět hned po mši sv. v 11 hodin. Na Květnou neděli a na Hod Boží velikonoční bude malá pauza. V naší “třicetiminutovce”, kdy si vyprávíme o základech víry, budeme pokračovat až v neděli 24. 4.

Příští neděle je Květná a také zvaná Pašijová. Při všech bohoslužbách budeme žehnat ratolesti. Prosíme přineste si je s sebou a pokud máte možnost obstarat větší množství, vzpomeňte na ostatní věřící.

Při slavné mši sv. v 11 hodin zavítá mezi nás náš P. Stanislav Surma OPraem. předchůdce P.Jakuba.

Dnes v 15 hodin v kostela sv. Štěpána je Svatopostní meditace, kterou pořádá farnost Panny Marie před Týnem.

Příští týden, tedy 11.4. až do středy od 11 hodin vykonáme velký předvelikonoční úklid. Prosíme, pomozte.

Na našich webových stránkách ludmilavinohrady.cz je již velikonoční Dobrá zpráva, kde je program svátečních dnů. V tištěné podobě vyjde v příštím týdnu.

Kategorie: Ohlášky