V úterý je svátek Stolce sv. apoštola Petra, ve středu památka sv.Polykarpa, biskupa a mučedníka a v sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Dnes vykonáme sbírku Svatopeterský haléř. Sesbírané peníze předáme Sv. otci Františkovi, aby mohl pomáhat tam, kde je to zapotřebí. Děkujeme za Vaší štědrost.

Příští neděle je 8. v mezidobí a při mši sv. v 11 hodin budou uvedeni noví akolyté.

Dnes po mši sv. v 11 hodin je další pokračování naší Nedělní školy.

Kategorie: Ohlášky