Velké poděkování patří naším milým farníkům při organizaci NOCI Kostelů. Během pestrého programu náš chrám navštívilo cca 2.800 návštěvníků.

Dnes při mši sv. v 11 hodin oslaví 3 děti z naší farnosti své 1.sv.přijímání.

Zítra je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Zveme Vás do katedrály sv. Víta v 17 hodin na mši sv. a průvod Božího Těla.

V sobotu je sobotní památka Panny Marie.

Příští neděle je 12. v mezidobí.

Kategorie: Ohlášky