V pondělí je památka sv.Atanáše, biskupa a učitele Církve.V našem řádu je svátek Přenesení ostatků sv.Norberta na Strahov. V úterý je svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů. V pátek sv.Jana Sarkandra.

6.května je první pátek v měsíci, kdy od 14 hodin je adorace, v 15 hodin Korunka Božího milosrdenství a v 15.30 hodin vede hnutí Fokoláre společnou adoraci, která vyvrcholí mši sv. kterou budeme slavit s naším primasem, pražským arcibiskupem Dominikem Dukou OP. Srdečně Vás zveme.

Po celý květen každý den na závěr mše sv. bude Májová pobožnost.

Každou neděli po mši sv.v 11 hodin pokračuje naše Nedělní škola. Od příští neděle bude spojena s přípravou na první sv.přijímání. Zveme nejenom děti, ale i dospělé.

První sv. přijímání našich dětí bude 12.června. Prosíme rodiče, aby své děti co nejdříve přihlásili v sakristii a nebo na faře. Osobně vše prohovoříme.

Kategorie: Ohlášky