V pondělí,  v úterý a ve středu od 16 hodin do 18 hodin zpovídáme. Prosíme, využijte této příležitosti ke svátosti smíření.

Od zítřka do středy od 11 hodin budeme uklízet kostel. Prosíme, pomozte nám s velikonočním úklidem.

Na Zelený čtvrtek po mši sv. je od 21 hodin do 22 hodin Noční bdění v  Getsemanské zahradě. Po obřadech cca od 18 hodin do 21 hodin  bude otevřený kostel. Prosíme, přihlašte se v sakristii, kdo by byl ochoten v této době střežit náš chrám.

Na Velký pátek v 15 hodin uvádíme Křížovou cestu sv.Ludmily.

Na Velký pátek ve 20 hodin Vás zveme na Velkopáteční hudební meditaci.

Všechny informace o svátečních dnech naleznete v občasníku DOBRÁ ZPRÁVA. Je Vám k dispozici vzadu na stole.

Naše Nedělní škola bude až 24. 4. po mši sv. v 11 hodin.

Na pondělí velikonoční ve 14.30 hodin je možné se účastnit komentované prohlídky urnového háje u Strašnického krematoria. Provází pan Mgr. Michael Soukup. Podrobnosti:

U příležitosti 90. výročí otevření krematoria ve Strašnicích / provoz byl zahájen 4.dubna 1932 / – největšího krematoria v celé Evropě se na Velikonoční pondělí 18.dubna 2022 odpoledne koná mimořádná prohlídka urnového háje strašnického krematoria s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa, lektora dramaturgie Volksoper Wien.
Projdeme si rozsáhlý areál urnového háje, architektonicky pozoruhodně pojatou nekropoli , kde navštívíme místa posledního odpočinku plejády známých i pozapomenutých osobností umění, politiky i vědy. Např.: herečky Lídy Baarové i její tragicky zahynuvší mladičké sestry Zorky Janů, herečky Národního divadla Růženy Naskové, herce Národního divadla Václava Postráneckého, komediálního herce Jana Libíčka, operních pěvců Teodora Šrubaře, Miroslava Frydlewicze, Jiřího Jorana, výtvarníků Josefa Weniga, Vlastislava Hofmanna, Jindřicha Štyrského, Jana Baucha, Jaroslava Šetelíka, prezidenta Antonína Zápotockého, spisovatele Ivana Olbrachta, hudebních skladatelů Jana Rychlíka, Miloslava Kabeláče, Angelo Michajlova, redaktora BBC Karla Kyncla, literárního vědce prof. Václava Tilleho, historika umění Zdeňka Wirtha a řady dalších.
Poznáte pohnutou historii i současnost budovy krematoria – impozantní funkcionalistické stavby architekta Aloise Mezery / 1889 – 1945 /, žáka slavného Jože Plečnika na pražské UMPRUM – ve které bylo do dnešních dní zpopelněno přes 760 000 zesnulých včetně pěti československých prezidentů.
Průvodce promluví o zdejších zajímavých pohřbech umělců a politiků a přiblíží rovněž utajené kremace stovek statečných českých vlastenců popravených v dobách nacistické hrůzovlády. Rovněž promluví o zpopelnění mnoha popravených politických vězňů včetně JUDr. Milady Horákové na počátku 50.let minulého století.

Akce se koná na Velikonoční pondělí 18.dubna 2022. Sraz účastníků prohlídky je ve 14,30 hodin u hlavního vchodu do areálu strašnického krematoria na Vinohradské třídě v Praze 10. Dopravní spojení – stanice tramvají č. 16 a 26 “Krematorium Strašnice”. Vstupné činí jako vždy 100,- Kč na osobu. Délka prohlídky cca 120 minut.

Kategorie: Ohlášky