V pondělí je památka Panny Marie Guadalupské, v úterý památka sv.Lucie, panny a mučednice, ve středu památka sv.Jana od Kříže.

Kardinál Dominik DUKA OP mezi námi

Na 4. neděli adventní v 11 hodin bude s námi slavit mši sv. na poděkování za basilicu minor kardinál Dominik DUKA OP. V závěru bohoslužby udělí ocenění šál sv.Ludmily. Všechny Vás srdečně zveme.

Tradiční roráty během Adventu jsou každé úterý a čtvrtek v 6 hodin ráno.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI

Kromě pravidelného zpovídání půl hodiny před každou mší svatou, budeme ve dnech : úterý 20.12., středa 21.12., čtvrtek 22.12.od 16:00 hodin do 18:00 zpovídat. Upřímně zveme. Prosím, nenechávejte sv. zpověď na poslední chvíli.

Dnes po mši sv. v 11 hodin pokračuje naše nedělní škola.

V úterý 13.12. v 18 hod.na faře je další příprava na svátosti.

V sakristii jsou k prodeji naše stolní a nástěnné kalendář Koupí podpoříte naší baziliku. Děkujeme.

Dnes vychází náš občasník DOBRÁ ZPRÁVA, kde naleznete celý vánoční program.

ÚKLID v BAZILICE

Kromě pravidelného sobotního úklidu, prosíme o pomoc i během týdne. Kdo by chtěl podle časových možností tu a tam něco v bazilice uklidit, prosíme ať se přihlásí v průběhu všedního dne kdykoliv od 11 do 15.30 hodin u služby, která střeží baziliku.

Ve čtvrtek 15.12. po večerní mši sv. prosíme 4 muže na instalaci velkého stromu a stěhování betléma. Pomocníci ať se přihlásí v sakristii.

POMOC PŘI STŘEŽENÍ baziliky během hlavních vánočních svátků.

Prosíme pomozte nám střežit baziliku a betlém na Štědrý den na Hod Boží, sv. Štěpána od 11 hodin do 18 hodin. Rozpis je vzadu na stole. Děkujeme.

Kategorie: Ohlášky