Zveme vás na umělecké vystoupení s názvem Ludmilino memento, které se uskuteční v bazilice sv. Ludmily v neděli 12. listopadu od 18:30.

Na programu budou skladby J. S. Bacha, Franze Schuberta, Pietra Mascagniho, Charlese Gounoda či Césara Franca. Zazní také úryvek z Kristiánovy legendy, liturgické texty a verše Paula Cloudela, Ivana Slavíka, Jana Nerudy, E. M. Rilke a Fráni Šrámka.

Účinkují:
Marina Vyskvorkina – zpěv
Robert Fuchs – varhany
Vlasta Korbová a Arnošt Proschek – přednes

Připravilo sdružení výkonných umělců Svět hudby a krásného slova z.s.

Marina Vyskvorkina – světová sopranistka, kterou diváci obdivovali v titulních rolích v největších operních domech nejen v Praze, ale i ve Vídni, Berlíně, Hamburku, Paříži, Tokiju, New Yorku, Bostonu, Los Angeles a dalších místech. Její nejmillejší rolí byla Violeta z Verdiho opery La traviata, která ji provázela vlastně po celém světě. Úctyhodná je i řada koncertních vystoupeníí Marina Vyskvorkina pochází z Oděsy, ale brzo ji její talent zavedl i do velmi vzdálených metropolí světa. Po vítězství v mezinárodních soutěžích zakotvila v Praze. Dnes není pochyb, že je zde doma.

Robert Fuchs – Mimořádný talent se u něj projevil už v dětství. Jako čtrnáctiletý klavírista koncertoval s vlastní kompozicí Ruská svita. V osmnácti letech se stává prvním a nejmladším českým žákem Petra Ebena v oboru skladby na Akademii Múzických umění v Praze. K jeho nejlepším skladbám patří Jarní kvintet (premiéra 1991, Jahanesburk) nebo Monumentum per Olivier Messiaen (premiéra Londýn 1994). Po několikaleté odmlce se vrací na koncertní pódia jako citlivý interpret s orientací na vrcholná díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta a I. Stravinského.

Vlasta Korbová – Vystudovala Ježkovu konzervatoř v Praze – herectví, moderování a improvizaci u prof. Ivana Vyskočila a režisérky Věry Jordánové.  Po absolvování účinkovala v Památníku národního písemnictví a v pražské Viole. Zanedlouho herectví zvítězilo nad původní profesí právničky a odešla do ostravského divadla pro děti a mládež. Herecké profesi a recitování se věnovala i po svém návratu do Prahy, kde se rovněž věnovala pedagogické činnosti.

Arnošt Proschek – Vystudoval obor hudebně-dramatický na Státní konzervatoři Praha pod vedením významných osobností jako Jaroslavy Adamové nebo Luďka Munzara. První angažmá získal v Hradci Králové. Působil především v ND v Brně a v Žižkovském divadle v Praze. Hostoval v celé řadě divadel například ND v Praze, v Divadle na Vinohradech. V současné době se věnuje také organizování koncertů a komponovaných pořadů.

Kategorie: Koncerty