Na našich webových stránkách www.ludmilavinohrady.cz najdete všechny podrobné informace o životě naší farnosti. U vchodu na lavicích je farní list  DOBRÁ ZPRÁVA

Květná neděle – při všech bohoslužbách žehnáme ratolesti. Prosíme přineste si je a pamatujte na ty, kteří je nemají. Při mši svaté v 11 hodin a v 16:30 hodin jsou zpívané pašije, v 15:45 hodin je křížová cesta „pro spěchající“. Po té se i během mše sv. bude zpovídat.

Od pondělí 3.4. – do středy 5.4. od 12 hodin do 16 hodin budeme uklízet baziliku. Prosíme, přijďte nám kdykoliv během těchto odpoledních hodin pomoci. Hlaste se u služby, která střeží baziliku

VELIKONOČNÍ SV. ZPOVĚĎ – Od pondělí do Škaredé středy od 16 hodin do 18 hodin bude příležitost ke sv. zpovědi. Budeme zpovídat na třech místech

SLUŽBA V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ A U BOŽÍHO HROBU

Na Zelený čtvrtek od 17:30 do 21 hod. chceme nechat otevřenou baziliku. Prosíme o Vaši pomoc. Přihlaste se v sákristii, kdo by byl ochoten nám ve zmíněný čas pomoci. Rovněž potřebujeme střežit Boží hrob na Bílou sobotu od 10hod. do 17 hod. A na Hod Boží od 12 hodin do 16 hodin. Děkujeme.

Na Velký pátek ve 20 hodin je Velkopáteční hudební meditace. Přijďte a pozvěte své přátelé.

Na Pondělí Velikonoční jsou jen dvě mše s. v 11 a 16:30 hodin. Devátá není.

V úterý 11.4. před bazilikou je kulinářská soutěž s názvem „COPIID´s  Spoon“, organizátorem je chorvatské sdružení učitelů v oboru pohostinství UNUO se zaměřením na začlenění hendikepovaných do společnosti. Vše je pod patronací Vatikánu a arcibiskupství. Záštitu převzala starostka naší Městské části Alexandra Udženija

Kategorie: Ohlášky