Římskokatolická farnost u baziliky sv. Ludmily a Městská část Praha 2 vás zvou na Velkopáteční hudební meditace, které se konají v bazilice sv. Ludmily na Velký pátek dne 7. 4. 2023 od 20 hodin.

Zazní skladby G. F. Händela, A. Dvořáka nebo G. B. Pergolessiho. Účinkuje Dvořákův komorní orchestr pod vedením Jaroslava Vodňanského, sólových partů se ujmou sopranistka Anna Dolejší a altistka Natalie Štorková. Vstupné je dobrovolné.

Kategorie: Koncerty